Ecologistes en Acció qualifica d''irracionals' les prospeccions petrolieres en el Pre Pirineu

Davant l’anunci de la companyia CEPSA EP, SA, en el que es comunica la realització de prospeccions petrolieres en el Pre Pirineu; Ecologistes en Acció de Catalunya ha realitzat una comparació de les zones objecte de les prospeccions amb les determinades en el “Mapa d’implantació de l’energia eòlica a Catalunya”. El resultat de la comparació, basada en les dades aparegudes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 4511) del 16 de novembre del 2005, mostra que la zona de prospecció anomenada “Vallfogona Est”, de 88.494 hectàrees, cobreix pràcticament la totalitat de les zones d’exclusió i d’instal·lació condicionada de parcs eòlics de la comarca de La Garrotxa, les zones d’exclusió interior de la comarca de l’Alt Empordà. Per la seva part la zona de prospecció anomenada “Vallfogona Oest”, d’igual superfície, cobreix parcialment les zones d’exclusió i d’instal·lació condicionada de parcs eòlics del Ripollès i del Berguedà. De l’Acord de Govern reflectit al DOGC es dedueix, segons els grup ecologista, que CEPSA EP, SA podrà realitzar un programa de prospeccions durant sis anys sense cap tipus de limitació en base a l’ordenació del territori quan, en canvi, segons l’article 5 del DECRET 174/2002, d’11 de juny, regulador de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya, es defineixen com a “Zona incompatible: zona del territori exclosa de la implantació de parcs eòlics on la presència de valors naturals de protecció prioritària aconsellen no fer-hi cap intervenció d’infrastructures d’aprofitament eòlic.” Ecologistes en Acció de Catalunya considera que els “valors naturals” que justifiquen la creació de figures de protecció quedaran més afectats per les prospeccions i, en el seu cas, l’explotació de recursos petrolers, que amb l’aprofitament d’un recurs natural com és el vent; i que la determinació de zones d’exclusió haurien de tenir un valor general ja que, si més no, es cauria en la contradicció d’obrir el camí a la degradació del territori per altres vies. Cal recordar que la prospecció implica la realització de sondeigs en profunditat, treballs sísmics amb explosius per determinar la presència de bosses o jaciments i moviment de maquinària. Per la seva part l’extracció de petroli genera diferents impactes greus i de llarg abast: construcció d’oleoductes, transport continu de vehicles pesats, instal·lació d’infrastructures de gran impacte territorial (torres de perforació i maquinària de bombeig), etc., i abocament de quantitats variables de cru en l’entorn de l’explotació. En opinió d’Ecologistes en Acció de Catalunya resulta una irracionalitat que determinades zones del territori hagin estat excloses per diversos motius de l’aprofitament del seu potencial d’una energia renovable com és la força del vent, però resultin en canvi aptes per obtenir un combustible contaminant i en procés d’exhauriment com és el petroli. La constatació de que l’era dels combustibles fòssils de fàcil extracció arriba al seu final, i la pujada de preus associada, fa que jaciments que abans es descartaven per motius econòmics puguin ser considerats "rendibles" sense parar atenció als impactes ambientals associats. En un intent de perllongar els guanys d’un període històric condemnat a finalitzar es poden justificar les majors barbaritats en nom de la “cobertura de la demanda”. En tant que les empreses beneficiàries del model energètic vigent posen tot tipus de traves a l’aprofitament ple dels recursos renovables, no dubten en provocar impactes per mantenir els seus beneficis. Ecologistes en Acció

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article