El deute públic i privat segueix creixent

Els comptes financers que acaba de publicar el Banc d'Espanya indiquen que l'endeutament del sector públic i privat arribava a finals de juny als 3.076 bilions d'euros. S'ha de tenir present que la xifra no té en compte el que deuen les entitats financeres estatals. Aquesta quantitat representa un 291% del PIB, però el que preocupa als experts financers, és que en l'evolució el deute no minva, al contrari. Un reportatge que el diari especialitzat Cotizalia dedica a analitzar les dades publicades pel BdE, assenyala que la quantitat és, amb diferència, la de major nivell des que s'enregistren dades i que l'evolució de l'endeutament no va a menys, mostra d'això és que quan va esclatar la bombolla del crèdit, al tercer trimestre de 2007, el deute representava el 260% del PIB.

Segons les dades, el 20% d'aquest deute s'ha de tornar a bancs i caixes estrangers. Una quantitat que en xifres representa més de 615 mil milions d'euros.

A pesar de destacar el creixement del deute que acumulen les administracions públiques, el deute de les llars i de les empreses també ha crescut, però d'una manera molt més moderada.
Tot i així, les llars espanyoles deuen als bancs més de 959.000 milions d'euros, tres quartes parts dels quals són destinats a pagar l'habitatge. Una xifra que duplica l'existent al 2002 i que gairebé multiplica per 5 l'endeutament de les famílies l'any 1996 (183.000 milions), quan va començar la bombolla immobiliària.

Més informació: CotizaliaNo hi ha cap comentari

Comenta aquest article