Consciència ecològica no és igual a conducta ecològica

Sembla ser que el tema que més preocupa als ciutadans espanyols és l'ecologia, almenys això és el que es desprèn d'un estudi sobre cultura mediambiental que ha fet la Fundació BBVA després d'enquestar 4.000 persones. Temes com els incendis forestals, la contaminació, l'escasedat d'aigua o el canvi climàtic preocupen més que altres temes d'actualitat politics, esportius o econòmics. Existeix un ampli consens en que s'hauria de limitar la superfície urbanitzable (7,8 en una escala de 0 al 10) però en canvi, no es percep com a problema la pèrdua de sòl fèrtil per la construcció de carreteres, el creixement de la població o la modificació genètica de les plantes. Manifestar una alta consciència que a la pràctica no concorda amb la conducta és un dels trets principals que es desprèn de l'estudi. A pesar de la motivació ecològica els ciutadans continuen mantenint certs hàbits i estils de vida no massa coherents i, encara menys, si es tracta de pagar taxes i impostos per reduir consum d'aigua o d'energia. La pràctica del reciclatge és la més estesa (un 60% de famílies separa les deixalles segons el material) però la preocupació per adquirir electrodomèstics de baix consum o productes que portin envasos que puguin ser reciclats queda molt enrere de les mitjanes europees. Entre els reptes que semblen més dificils de superar hi trobem la limitació de l'ús del vehicle, revisar els nivells d'emissió de gasos o reduir els hàbits de consum en general. L'estudi assenyala que la presa de consciència que sembla tenir la població té a veure amb l'aparició de valors com la qualitat de vida i de l'entorn. Curiosament, aquesta visió té a veure amb una major sensibilització cap els animals i, de retruc, cap un increment del rebuig vers a l'utilització d'aquésts amb fins d'entreniment (curses de toros, circ...) o estètics (abrics de pell). Però, per altra banda, els usos dels animals lligats al consum de carn o a la investigació veterinària tenen una àmplia acceptació.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article