Préstecs avantatjosos per adquirir habitatges protegits

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat i tretze entitats financeres acorden una línia de préstecs en condicions avantatjoses per a la compra d'habitatge protegit. El conveni signat, a banda d'aconseguir millors condicions financeres, té l'objectiu de fomentar l'endeutament a tipus fix com a garantia de seguretat per als compradors. Les caixes d'estalvis signants són:: Caixa Catalunya, la Caixa, Caixa de Girona, Caixa Laietana, Caixa Manlleu, Caixa de Manresa, Caixa del Penedès, Caixa de Sabadell, Caixa de Tarragona i Caixa de Terrassa, i també el Banc de Sabadell, el BSCH i el BBVA. Per a la compra d'habitatge de protecció oficial amb preu concertat estableix una línia de préstecs a tipus fix, amb una durada de 30 anys, ampliable a 40 per als compradors menors de 35 anys, amb quotes creixents a l'1% anual i exemptes de comissions. Préstecs a tipus variable per al finançament d'obres de rehabilitació amb ajuts públics aprovats per la Direcció General d'Habitatge i que seran abonats en acabar les obres. Finançament d'un màxim del 20% de l'entrada en la compra d'habitatges de protecció oficial als quals ja se'ls hagi concedit ajuts per la compra. Seran de tipus variable, amb garantia hipotecària, a un termini de 10 a 20 anys, un tipus d'interès de l'euribor a 1 any + 1,25 punts, i una comissió d'obertura de l'1%.
j.a.puche
3.

Deseiria saber donde puedo conseguir la Cola en Sant
Cugat del Valles

  • 0
  • 0
Jaume
2.

Voldria saber on puc comprar Alter Cola a Navàs (Bages) o el mes aprop possible.
Salut
Jaume

  • 0
  • 0
MONTSERRAT VILASECA
1.

Voldria saber on puc comprar Alter Cola a Badalona o el mes aprop.
Atentament,
Montse

  • 0
  • 0

Comenta aquest article