Les piles i els seus residus sota control

Gran part de les piles i acumuladors que s'utilitzen en la UE acaben en els abocadors ordinaris i, amb el pas del temps, desprenen la seva carrega altament contaminant vers el subsòl. Davant d'això, la Unió Europea ha dictat una nova directiva que es posarà en funcionament en el decurs d'aquest any. Es tracta de regular la utilització d'aquestes substàncies més perilloses en el procés de fabricació, delimitar la responsabilitat de la indústria en la gestió d'aquests residus i establir uns percentatges mínims de reciclatge. L'objectiu és a la llarga rebaixar en el que sigui possible els continguts de mercuri, cadmi i plom de les piles i acumuladors. Segons la nova normativa, s'hauran d'implicar tan els consumidors com els fabricants en el procés. Els distribuïdors que subministren piles hauran de recuperar els residus sense cobrar pel servei. I la implantació de punts concrets de recollida haurà d'estar en funcionament, com a màxim, al llarg de 2008. Només Alemania, Austria, Bèlgica, França, Païses Baixos i Suècia segueixen el procés de recuperació, segons informa la web Aqui Europa. En tots el països restarà prohibida la venda de piles i acumuladors que continguin més de 0'0005% de mercuri o més de 0'002% de cadmi, continguts que hauran de constar en l'etiquetatge que arriba al consumidor. Entre d'altres mesures pel seguiment de la norma, tots els fabricants hauran d'estar registrats per tal que se'n facin càrrec de les seves responsabilitats.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article