La Generalitat preocupada perquè costa trobar bars sense fum

El Departament de Salut ha presentat una enquesta de seguiment de la Llei del Tabac sis mesos després de l'entrada en vigor d'aquesta normativa. Molts mitjans se'n fan avui ressò de les conclusions d'aquesta enquesta, com és el cas del Periódico que destaca que al 35% de catalans els costa trobar un bar sense fum. El diari destaca les declaracions d'Antoni Plasencia, director general de Salut Pública, que va afirmar "Ens preocupa que un terç de la població tingui dificultats per desenvolupar la seva vida quotidiana", encara que va insistir que fins al 2007 no es pronunciaran sobre si convé aprovar una norma d'àmbit català que prohibeixi el consum de tabac a tots els bars i restaurants, de qualsevol mida. Dels resultats de l'enquesta triem les preferències dels enquestats sobre els espais on s'aplica la Llei: Quasi ¾ parts dels entrevistats és partidària de la prohibició total (en comptes de la creació de zones per a fumadors) en llocs públics de gran abast com galeries comercials, centres culturals, recreatius i esportius. 58 de cada 100 persones entrevistades prefereixen anar a un bar o cafeteria on no es permet fumar. 23 de cada 100, prefereixen un lloc on es pot fumar i 18 de cada 100, no té preferències Una gran majoria dels fumadors (89 de cada 100) no té dificultats per trobar un bar o cafeteria adient a les seves preferències. Entre no fumadors i, especialment, entre exfumadors, aquesta proporció és menor. Pel que fa a la percepció dels entrevistats sobre el compliment de la Llei: 84 de cada 100 consideren que la senyalització és bona o molt bona La percepció de que la llei s’està complint és elevada en centres sanitaris, galeries comercials, centres culturals i esportius, llocs de treball en general. No és així en els espais d’oci nocturn. En tots els casos la percepció actual de compliment és clarament superior a les expectatives que es tenien abans de la promulgació de la llei, el desembre del 2005. 85 de cada 100 fumadors diuen que no tenen cap dificultat o poca en complir la llei al lloc de treball. 74 de cada 100 tampoc tenen dificultats per complir la llei en trens de llarg recorregut. La percepció de la facilitat per complir la llei és major ara que abans (desembre). Amb totes aquestes dades el Departament de Salut conclou que: La llei 28/2005 és altament coneguda i valorada per la població Les dades d’aquesta segona enquesta confirmen una posició favorable majoritària de la població Existeix la percepció majoritària de que la Llei s’està complint raonablement bé, especialment en l’entorn laboral i en espais públics rellevants com centres sanitaris, culturals, esportius i galeries comercials Els fumadors han experimentat menys dificultats de les previstes per complir-la: això es visualitza clarament en dos entorns on la llei ja s’ha desplegat del tot com son els llocs de treball o els transports de llarg recorregut Existeixen més dificultats en el compliment i de satisfacció en la situació que presenten els locals de restauració i oci En general, la llei ha incidit favorablement en els hàbits dels fumadors, creant poca conflictivitat en els entorn de treball i d'altres.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article