UCE entèn que a les petrolieres els resulta més rendible la sanció que la competència real de preus

L'organització demana una liberalització real del sector dels carburants

L'organització de consumidors UCE demana l'aplicació de mesures que garanteixin la liberalització real del sector dels carburants i la transparència de preus. L'organització de consumidors aprofita la sanció imposada per la Comissió Nacional de la Competència a Repsol, Cepsa i BP per a exigir la instal.lació de rètols informatius a les carreteres amb el preu dels combustibles de les diferents gasolineres que es va trobant el conductor. L'actual sistema d'informació de preus a través de la web del Ministeri "és clarament insuficient i no garanteix la informació directa als consumidors", segons l'entitat.

La CNC  va fer pública ahir la sanció a Repsol, Cepsa i BP del voltant de 8 milions d'euros per fixar preus de venda al públic, de manera indirecta, en les seves estacions de servei. Així, segons la CNC, els titulars de les estacions de servei es veuen coartats i sense possibilitat de fer descomptes, la via més simple i directa per assolir una competència real de preus.

Les companyies petrolieres han manifestat la seva indignació davant de la multa que se'ls vol aplicar i la qualifiquen de "greu error" ja que consideren que estan seguint la normativa vigent. Ja han avançat que presentaran recurs davant dels tribunals competents.

A l'altra banda, el president de l'associació de Propietaris d'Estacions de Serveis,  Andrés Delgado, ha mostrat la seva satisfacció per la iniciativa de la CNC.

La CNC assegura que les pràctiques de delimitar preus que porten a cap les companyies sancionades provoca que, independentment de la marca, la ubicació o el règim econòmic de gestió de la gasolinera, totes apliquen els preus màxims o recomanats per la seva proveïdora.

L'organització de consumidors UCE, recorda que tot i que al principi, la normativa ja assenyalava la informació de preus a través de rètols en les carreteres, en el sentit de la marxa, el PP, va substituir aquesta iniciativa amb l'alternativa d'informar de preus a través del web del Ministeri d'Indústria, amb la qual cosa, els rètols es van anar relegant fins ara que ja pràcticament no exiteixen. L'organització de consumidors considera que aquesta mesura ha afavorit l'absència de competència en la distribució de carburants.

Per acabar UCE considera que la sanció és una bona notícia ja que aquesta situació de conrol del mercat per part de les companyies sancionades ja va ser denunciada per l'entitat, ara fa un any. Tot i així, UCE conclou que les sancions imposades resulten més rendibles a les gasolineres que la competència real de preus.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article