Indústria retira el recàrrec per excés de consum elèctric

Coincidint amb la renovació de tarifes, el govern central ha eliminat la penalització que cobraven les elèctriques als abonats que mostraven un consum més important, és a dir, els que gastaven més de 500 kw/h al mes. La decisió del Ministeri d'Indústria  pretén simplificar al màxim la implantació de la nova tarifa últim recurs (TUR), l'única que regula l'executiu des de l'1 de juliol passat.

Entre els abonats que pagaven un recàrrec per excés de consum hi ha el col.lectiu de famílies nombroses que s'han mostrat molt satisfetes per la decisió del govern. A partir d'ara, amb la TUR que compta només amb dues modalitats, la normal o la de discriminació horària,  seran les comercialitzadores d'electricitat les que hauran de fixar el preu als seus clients en funció del consum.

Recordem que si el consumidor té una potencia contractada inferior a 10kw pot restar acollit a la tarifa "refugi". Tarifa que des de principis de mes és un 2% més cara. També existeix l'opció de demanar l'accés al "bonus social" pels usuaris amb més dificultats econòmiques. Segons Efe, uns 30.500 usuaris ja l'han demanat, mentre que ja s'aplicat directament a 2,7 milions d'abonats per tenir contractat menys de 3 kw.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article