El "flower Power" es reforça a Brussel.les

La icona de la "flor" que acompanya els productes amb menys impacte ambiental que es distribueixen a Europa comença a ser reconeguda pels consumidors. L'indicador en l'etiquetatge es pot trobar tan en productes de rentats com en d'impressió de paper, en sabates com en matalassos. Els diputats europeus van votar ahir el reforçament de l'etiquetatge ecològic, de manera que "la flor" continuarà sent una identificació d'excel.lència ambiental.

L'etiqueta ecològica no es concedirà als productes que continguin químics perillosos, i per assolir-la es tindrà en compte els impactes ambientals del producte des de la producció fins a la seva eliminació.

Les millores més significatives són:

- L'etiqueta ecològica no es concedirà als productes que continguin productes químics perillosos, incloses les substàncies carcinògenes, mutagèniques o tòxiques per a la reproducció (CMR) i les substàncies que alteren el sistema hormonal.
- Se seguirà el principi de precaució;
- Es tindrà en compte tot el cicle de vida dels productes i el seu impacte ambiental, des de la producció fins a l'eliminació i l'ús del producte;
- Només es concedirà un cop el producte hagi estat examinat per un tercer organisme independent, a fi de garantir que realment compleix amb els criteris d'etiqueta ecològica.

La mesura també vol ser un poderós incentiu perquè els fabricants vagin més enllà de la legislació i segueixin millorant l'acompliment en els aspectes ambientals dels seus productes.

Més informació: BEUC
                              Environment Ecolabel EU

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article