Banda ampla per a tothom el 2010

La Comissió Europea considera vital que el conjunt de països de la Unió compti amb una bona cobertura de banda ampla per a estimular el creixement i l'ocupació. Per això, és necessari revisar la legislació de la UE en matèria de telecomunicacions i els seus instruments de política estructural i rural, dins dels límits que imposa la normativa europea d'ajudes estatals, en un esforç global per a permetre a tots els ciutadans europeus que tinguin un accés a Internet de banda ampla i alta velocitat, en particular en les regions menys desenvolupades de la UE. Aquesta és la conclusió a la quèl arriba el comunicat de la Comissió Europea anomenat Superar els desequilibris en la banda ampla que ahir va ser presentada conjuntament pels Comissaris de Societat de la informació i Mitjans de comunicació, Competència, Política Regional i Agricultura i Desenvolupament Rural. La disponibilitat de connexions de banda ampla a Internet és indispensable per al desenvolupament dels negocis electrònics, el creixement i l'ocupació en el conjunt de l'economia. La competència i l'obertura dels mercats són, sens dubte, els motors més adequats per al desplegament de la banda ampla a la UE, segons ha declarat Viviane Reding, Comissària de Societat de la Informació i Mitjans de comunicació. No obstant això, les connexions de banda ampla no s'han de limitar a les grans ciutats. Si la UE i els seus 25 Estats membres utilitzen intel·ligentment els instruments d'actuació al seu abast, l'obertura de l'accés de banda ampla a tots els ciutadans europeus podria ser factible per a 2010. Però, per a això, cal actuar immediatament, afegeixen des de la Comissió. Neelie Kroes, Comissària de Competència, ha destacat, a més, la importància de les normes de la UE en matèria d'ajudes estatals referents al tema: Existeix el risc que en les regions rurals i perifèriques el desplegament de la banda ampla es vegi obstaculitzat per deficiències del mercat. En aquests supòsits, pot ser adequada la concessió d'ajudes estatals molt específiques -per exemple, mitjançant la creació d'associacions amb participació pública i privada- per donar suport la construcció de xarxes obertes. No obstant això, hem de garantir que aquestes ajudes no impedeixin la iniciativa privada, ni falsifiquin la competència fins al punt de menystenir l'interès comú.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article