Un 33,5% dels catalans podrien teletreballar regularment, segons un estudi del Banc d’Espanya

L’informe diu que abans de la pandèmia només treballaven a distància un 8,6% dels ciutadans que podrien fer-ho

Un 33,5% dels catalans podrien teletreballar regularment, segons un estudi del Banc d'Espanya publicat aquest dimarts. L'informe, que analitza el potencial del teletreball a l'Estat espanyol, apunta que abans de la pandèmia només un 8,6% dels treballadors a Catalunya feien jornades des de casa o a distància de forma regular o puntual, una xifra que l'entitat considera que podria créixer substancialment fins al 33,5%, l'equivalent a 1,15 milions d'empleats. 

Al conjunt d'Espanya, el percentatge de persones que podrien teletreballar regularment és del 30,6%, lluny del 8,3% habitual. Catalunya és, després de Madrid (35,9%) i el País Basc (34,2%), la comunitat on més gent podria fer teletreballar tenint en compte els perfils professionals.

L'estudi del Banc d'Espanya afirma que prop d'un 60% dels que són 'tècnics i professionals de suport', 'directors i gerents' o 'tècnics i professionals científics i intel·lectuals" podrien teletreballar, percentatge que baixa al 45% en el cas de treballadors comptables, administratius i altres d'oficina. En el sentit contrari, i per raons òbvies, les ocupacions militars, essencials, l'artesania, la feina qualificada en indústries manufactureres o la construcció són les que més dificulten el teletreball.

D'altra banda, el Banc d'Espanya apunta que els assalariats amb contracte indefinit són els treballadors que "tindrien més marge per augmentar el seu potencial de teletreball", ja que prop d'un 31% ho podrien fer, respecte al 5% actual. Pel que fa a la mida de les empreses, els que treballen en companyies de més de 50 treballadors són els que tenen més opcions d'augmentar la feina a distància, prop de 27 punts.

Pel que fa als sectors, els que tenen més potencial per ampliar el teletreball són els que ja l'utilitzen més actualment: activitats financeres i d'assegurances (+51 punts), informació i comunicació (+50 punts) o activitats immobiliàries (+41 punts). Segons el Banc d'Espanya, hi ha altres sectors on el teletreball és "gairebé inexistent" i on es podria augmentar molt, i cita el transport i l'emmagatzematge, el subministrament d'energia elèctrica, vapor i aire condicionat o l'administració pública, entre d'altres.

Les diferències segons el tipus de feina també afecten quins col·lectius tenen més opcions de teletreballar: segons el Banc d'Espanya, els ocupats amb més qualificacions podrien augmentar el percentatge de teletreball fins al 51%, mentre que els que no tenen nivells d'estudis tenen menys marge de millora, en uns 13 punts.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article