El Govern convoca més d'un milió d'euros en ajuts per lluitar contra el canvi climàtic

Aquests recursos s'adrecen als ens locals

El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat aquesta setmana dues línies d'ajuts per lluitar contra el canvi climàtic que sumen més d'un milió d'euros, la meitat per al 2019 i l'altra part per al 2020. S'adreça als ens locals per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

L'altra línia està dirigida a les associacions empresarials de Catalunya per realitzar estudis en matèria de petjada de carboni de productes o serveis per a l'any 2019. La Llei catalana del canvi climàtic estableix que els productes de la construcció i industrials hauran d'incorporar una avaluació de la petjada visible en l'etiquetatge. Aquesta línia està dotada amb 80.000 euros.

Des del 2008, el Govern ha atorgat subvencions per un valor de més de 3,2 milions d’euros a ens locals per incloure en la seva planificació i en les seves inversions el vector del canvi climàtic. En general, les actuacions subvencionables han inclòs l’adquisició de vehicles de baixes emissions, la compra de bicicletes, o les instal·lacions de producció d’electricitat renovable per recarregar vehicles elèctrics i instal·lacions d’energia geotèrmica.

La convocatòria de 2019-2020 inclou també, per primera vegada, accions d’adaptació, com ara la millora de l’eficiència a les xarxes municipals d’abastament aigua, l’elaboració de plans d’emergència davant de sequeres per a municipis on no és obligatori tenir aquests plans, l’aprofitament de recursos hídrics no convencionals o l’esmorteïment de l’efecte d’illa de calor urbana.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article