La CE vol conscienciar dels riscos dels abocaments de productes farmacèutics en el medi ambient

L'ens aprova mesures per fer front als problemes que plantegen, com ara la creixent resistència als antimicrobians


A tot Europa trobem restes de productes farmacèutics en les aigües superficials i subterrànies que es fan servir per al reg i per a la captació d'aigua potable i que, a més, són essencials per a la fauna silvestre. Aquests últims anys ha augmentat la conscienciació de la població sobre els possibles riscos derivats dels productes farmacèutics abocats en el medi ambient, però fins ara els coneixements i la política activa per reduir els riscos continuen estant limitats només a algunes zones de la UE.

L'Enfocament estratègic sobre l'abocament de productes farmacèutics en el medi ambient, que la Comissió va presentar a principis de setmana, identifica sis àmbits d'acció relatius a totes les etapes del cicle de vida dels productes farmacèutics on es podríem introduir millores. La comunicació tracta tant dels productes farmacèutics d'ús humà, com dels productes farmacèutics d'ús veterinari. Els àmbits d'acció abasten totes les etapes del cicle de vida d'aquesta mena de productes, des del disseny i la producció fins a l'eliminació i gestió dels residus d'acord amb els principis del document de treball dels serveis de la Comissió sobre els productes sostenibles en una economia circular.

Aquests sis àmbits d'acció inclouen mesures per millorar la conscienciació de la població i promoure-hi un ús prudent, millorar la formació en aquest àmbit i l'avaluació dels riscos que comporta tot plegat, compilar dades de seguiment, incentivar el «disseny ecològic», reduir les emissions contaminants que genera la producció, reduir els residus i millorar el tractament de les aigües residuals.

Els responsables de Medi Ambient de la CE plantegen que s'ha demostrat que els productes farmacèutics que s'aboquen en el medi ambient suposen un risc per als peixos i per a d'altres espècies silvestres perquè afecten la seva capacitat de reproducció, alteren el seu comportament i posen en perill la seva supervivència o hi tenen efectes tòxics directes.

A més, els medicaments que s'aboquen en el medi ambient poden contribuir a agreujar el problema de la resistència antimicrobiana. La conscienciació de la població ha impulsat la recerca i les convocatòries i propostes de mesures per reduir els abocaments en el medi ambient, especialment a l'aigua, però també en el sòl.

La comunicació publicada aquest passat dilluns posa l'èmfasi en l'intercanvi de bones pràctiques, en la col·laboració a nivell internacional i en la millor comprensió dels riscos. Tot plegat és fonamental per lluitar contra el problema mundial que suposa la creixent resistència als antimicrobians. La Comissió farà un seguiment de les mesures que proposa en la seva comunicació i convida els estats membres i d'altres parts interessades a prendre també les mesures adients.

Subscriu-te al butlletí de jornal.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article