Tancant el cercle: la Comissió Europea aprova un pla d'acció sobre economia circular

El 2016 les activitats circulars, com ara la reparació, la reutilització o el reciclatge, van generar gairebé 147.000 milions d'euros de valor afegit

Les cinquanta-quatre accions del pla d'acció engegat per la Comissió Europea el 2015 ja han estat dutes a terme o s'estan executant. Això contribuirà a impulsar la competitivitat d'Europa, a modernitzar la seva economia i la seva indústria, a crear ocupació, a protegir el medi ambient i a generar un creixement sostenible.

La Comissió Europea ha publicat un informe exhaustiu sobre l'aplicació del pla d'acció sobre l'economia circular aprovat el mes de desembre del 2015. En aquest informe es presenten els principals resultats del pla d'acció i s'hi esbossen les qüestions encara pendents per aplanar el camí cap a una economia circular competitiva i neutra des del punt de vista del clima, que permeti reduir al mínim la pressió sobre els recursos naturals, l'aigua dolça i els ecosistemes. Les conclusions de l'informe es debatran a la conferència anual de les parts interessades sobre l'economia circular, que se celebra a Brussel·les els dies 6 i 7 de març.

Tres anys després de la seva aprovació, el pla d'acció sobre l'economia circular pot considerar-se plenament enllestit. Les seves cinquanta-quatre accions ja han estat dutes a terme o s'estan executant. Segons les conclusions de l'informe, l'aplicació del pla d'acció sobre l'economia circular ha accelerat la transició cap a una economia circular a Europa, la qual cosa ha ajudat a tornar a impulsar la creació de llocs de treball a la UE: el 2016 els sectors relacionats amb l'economia circular van donar feina a més de quatre milions de treballadors, un augment del 6 % en comparació amb el 2012.

La circularitat també ha creat noves oportunitats i nous models de negoci i ha obert nous mercats tant dins, com fora de la UE. El 2016 les activitats circulars, com ara la reparació, la reutilització o el reciclatge, van generar gairebé 147.000 milions d'euros de valor afegit, alhora que van implicar inversions per valor de prop de 17.500 milions d'euros.

Estratègia de la UE pel que fa al plàstic

L'estratègia de la UE pel que fa al plàstic en una economia circular permet que totes les polítiques de la UE adoptin un enfocament basat en materials específics i integrin les activitats de disseny, ús, reutilització i reciclatge en les cadenes de valor del plàstic. Aquesta estratègia té una visió ben clara i uns objectius quantificables a nivell de la UE perquè, entre d'altres coses, el 2030 tots els envasos de plàstic que es comercialitzin en el mercat europeu siguin reutilitzables o reciclables.

Per impulsar el mercat dels plàstics reciclats, la Comissió va engegar una campanya de compromís voluntari sobre els plàstics reciclats. Ja s'hi han compromès setanta empreses, la qual cosa farà créixer el mercat dels plàstics reciclats com a mínim en un 60 % d'aquí al 2025. Tot i així, continua existint una bretxa molt ampla entre l'oferta i la demanda de plàstics reciclats. Per omplir aquesta llacuna, la Comissió ha engegat la Aliança circular dels plàstics amb les empreses més importants que subministren i fan servir plàstics reciclats.

La normativa sobre els plàstics d'un sol ús i sobre les arts de pesca, que regula els materials que més sovint van a raure a les platges europees, situen en bona posició mundiasl a la UE. Les mesures d'aquesta normativa inclouen la prohibició de determinats productes d'un sol ús fets de plàstic, com ara les canyetes per beure o els coberts de plàstic, quan hi hagi alternatives o productes de plàstic oxodegradables, i proposa d'altres mesures, com ara objectius de reducció del consum, requisits de disseny o sistemes de responsabilitat ampliada del productor.

Per accelerar la transició a una economia circular, és fonamental invertir en innovació i ajudar la base industrial europea a adaptar-s'hi. Durant el període 2016-2020 la Comissió ha destinat a la transició més de 10.000 milions d'euros de finançament públic.

Per impulsar les noves inversions, la Plataforma de suport al finançament de l'economia circular ha fet un seguit de recomanacions per millorar la solvència dels projectes de l'economia circular, coordinar les activitats de finançament i compartir bones pràctiques. Aquesta plataforma col·laborarà amb el Banc Europeu d'Inversions per proporcionar ajuda financera i aprofitar les sinèrgies amb el pla d'acció i finançar un creixement sostenible.

Ara per ara, l'element fonamental de l'economia circular són uns sistemes sòlids i eficients de gestió de residus. Per modernitzar els sistemes de gestió de residus a la Unió, el mes de juliol del 2018 va entrar en vigor un nou marc legislatiu sobre residus, que inclou, entre d'altres coses, uns percentatges de reciclatge més ambiciosos, un aclariment de l'estatut jurídic dels materials reciclats, la intensificació de les mesures de prevenció i gestió de residus, incloses les deixalles marines, els residus alimentaris i els productes que contenen matèries primeres fonamentals.

Processos circulars de disseny i producció

El disseny intel·ligent al començament del cicle de vida de qualsevol producte és fonamental per garantir la seva circularitat. Amb l'aplicació del pla de treball sobre disseny ecològic 2016-2019, la Comissió ha continuat promovent el disseny circular dels productes i els objectius d'eficiència energètica. Actualment, les normes de disseny ecològic i d'etiquetatge energètic de diversos productes inclouen requisits d'eficiència dels materials de fabricació, com ara la disponibilitat de peces de recanvi, la facilitat de reparació o la facilitació del tractament al final de la vida útil. En un seu document de treball la Comissió també ha passat revista a les seves polítiques amb la intenció de donar suport a productes sostenibles i circulars.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article