Es posa en marxa una campanya per formar el consumidor en la demanda de pinyó ibèric

L'expansió de plagues que afecten el pi pinyoner ha estat un factor clau de la baixa producció

Es tracta del GO Pineda, un grup operatiu de professionals vinculats al sector per fer difusió de la qualitat del pinyó ibèric a l'hora de consumir, pel seu alt valor nutritiu, en un intent de lluitar contra la competència d'altres foranis de més baixa qualitat i combatre la poca productivitat actual del pi pinyoner, una indústria exportadora establerta al medi rural i que actualment es veu molt perjudicada per l'expansió del leptoglossus occidentalis, una xinxa que asseca les pinyes i avorta la seva producció.

Aquesta iniciativa va néixer amb la intenció de donar a conèixer als consumidors els beneficis de l’aprofitament del pinyó ibèric, aportar als propietaris alguna solució davant la baixa productivitat actual del pi pinyoner i salvar a una indústria exportadora, establerta al medi rural, que ha invertit i ha sabut modernitzar-se, però que no pot rendibilitzar les seves inversions per falta de matèria primera. La proposta d’aquest projecte innovador pretén sensibilitzar i conscienciar al consumidor final de l’alt valor nutritiu i dietètic d’aquest fruit sec i proporcionar-li eines per facilitar la seva diferenciació d’altres pinyons de qualitat molt inferior que es venen actualment com a succedanis del pinyó mediterrani. Un segon objectiu, igual o més important que el primer, consisteix en donar solucions al greu problema productiu del pi pinyoner que sembla estar molt vinculat a l’expansió d’una xinxa, el Leptoglossus occidentalis, que succiona les pinyes assecant-les totalment, avortant-les, o en part, disminuint el seu rendiment de pinyó, circumstància que està arruïnant la indústria transformadora, que paga per un producte que té un rendiment totalment aleatori.

El Grup Operatiu ‘PINEA’ – que té per subtítol “Millores i innovació en la producció del pinyó nacional” -, està integrat entre d'altres agrupacions estatals per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el Consorci Forestal de Catalunya.

Les activitats previstes amb el llançament del G.O PINEA inclouen la creació d’una xarxa de treball per integrar tots els punts de vista de la cadena productiva/ de valor i on es puguin consensuar les línies prioritàries a desenvolupar per dinamitzar la producció de pinyó ibèric.

En aquesta primera fase també es preveu dur a terme activitats de divulgació (creació d’identitat gràfica, pàgina web, cartellera, jornada educativa i divulgativa, difusió a mitjans de comunicació i xarxes socials) necessàries tant per donar a conèixer aquesta iniciativa com la fràgil situació vegetativa i productiva de Pinus pinea, una espècie genuïnament mediterrània. Només fa 5 anys, Espanya i Portugal eren els principals productors de ‘pinyó real’ del món i per ara segueixen albergant el 70% de la superfície mundial d’aquesta espècie, amb més de 600.000ha, tot i que la seva producció ja pràcticament ni tan sols figuri a les estadístiques mundials degut el seu escàs volum.

L’alt valor que s’atorga al pinyó ibèric en el mercat contrasta amb la situació de risc de no continuitat de la indústria associada per falta de matèria primera i amb la d’un productor que necessita urgentment suport tecnològic per afrontar els greus problemes biòtics i abiòtics que minven la rendibilitat d'aquesta producció.

Els grups operatius: treball en equip per trobar solucions reals

Els Grups Operatius s’estan constituint com a figures claus en el desenvolupament de l’Associació Europea per a la Innovació (EIP-Agri, per les seves sigles en anglès) en matèria d’agricultura productiva i sostenible. Són agrupacions d’actors de diferents perfils, tals com agricultors, ramaders, silvicultors, indústries agroalimentàries o forestals, centres públics o privats de I+D+i o de formació i assessorament, centres tecnològics o institucions sense ànim de lucre, entre altres, que s’associen per aconseguir una innovació amb l’objectiu de resoldre un problema o aprofitar una oportunitat, amb un enfocament d’acció conjunta i multisectorial.

 


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article