'El pacte del temps' aplega 57 mesures destinades a organitzar el temps i a una major conciliació entre la vida familiar i laboral

L'acord renova el compromís de ciutat per avançar cap a una integració d'un model de vida més saludable, eficient i equilibrat, en quant als usos que la gent fa de les hores del dia

En el marc de la 5ª Setmana del Horaris, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat un innovador Pacte del Temps amb 28 noves mesures municipals i 29 actuacions concretes per part de les empreses que volen incidir en l'organització del temps quotidià i per tant, a una major conciliació de la vida personal i professional. L'acord renova el compromís de ciutat per avançar cap a una integració d'un model de vida més saludable, eficient i equilibrat, en quant als usos que la gent fa de les hores del dia en la seva vida quotidiana. Impulsat i coordinat per Barcelona Activa

Ajuntament i organitzacions assagen noves mesures com l'avançament dels horaris a la televisió local, sensibilització sobre les hores de son i desconnexió de les TIC al vespre

Des de diferents eixos com Salut, Educació, Empreses, Cura de les Persones i Participació ciutadana, entre d'altres, les 57 noves mesures van orientades a avançar en aquest canvi i sensibilitzar cap al nou model de vida. Entre d'altres, ara es farà, per exemple, una campanya de sensibilització ciutadana sobre la importància que té el dormir i els àpats en horaris saludables. Segons asseguren els estudis, només una hora de privació de son d'un nen o nena ja té impacte en el rendiment escolar. Aquesta pràctica també contribueix a fer la vida més sostenible. Així mateix, la cadena de televisió Betevé avançarà els horaris de la seva graella per adaptar els horaris a la nova organització del temps.

En termes educatius, les actuacions inclouen, entre d'altres, una prova pilot a l'Escola Bressol Aurora, que habilitaran dos torns del servei adaptades a les necessitats de les famílies. Un altre punt clau serà la cura dels infants durant programes de formació i inserció amb un servei per a persones sense xarxa relacional o en situació d'exclusió.

Hi haurà també, des de Barcelona Activa, l'acompanyament a totes les empreses per tal que incloguin també la implementació de mesures de la Reforma Horària en la seva organització. A més, hi hauran pràctiques específiques per un ús racional de les TIC i humanització dels horaris. Així mateix, s'engega un nou servei de mentoria 'empresa a empresa" que tenen en compte aquest canvi de model a l'hora de realitzar les seves activitats.

Desconnexió a la nit de les TIC

La iniciativa ha aconseguit fer partícips tant a empreses privades, fundacions, institucions públiques i entitats del tercer sector, xarxes i grups, i preveu afavorir el benestar de la ciutadania atès que vetlla per una construcció del temps alineat a les necessitats de les persones. L'acord, obert a tothom, ha permès que empreses hagin llançat plans de millora del temps, com per exemple, la borsa de flexibilitat horària, o garantir una desconnexió dels usos de les TIC a partir de determinats horaris i recordar que les tecnologies han d'estar al servei de les persones i no a l'inrevés.

Un altre dels impulsors d'aquest acord és la iniciativa municipal Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps). Al 2006, hi havia, en aquesta xarxa, 30 empreses que van encetar plans d'aprofitament del temps i la necessitat de quadrar els horaris de feina amb les necessitats individuals i familiars. Al 2018, hi compten amb 117 empreses de tot tipus, moltes de les quals ja es configuren amb una filosofia de bones pràctiques horàries en el seu ADN, més enllà de la seva responsabilitat social corporativa.

Efectes en la salut i en el rendiment

Per la construcció d'aquest pacte col·lectiu, s'han tingut en compte estudis i enquestes, segons les quals, els canvis en els usos dels temps tindran un impacte en totes les esferes socials. A més a més, s'ha qualificat com un assumpte d'una gran importància per la gran majoria de la població, en tant als efectes que té sobre la salut, especialment en els infants i joves en rendiment escolar.

En el cas de les dones, incidirà en el seu benestar, sobretot per la sobrecàrrega de feines, la manca de son i el cansament acumulat. Com destaca un estudi de la multinacional Nielsen, les dones d'aquest país són les més estressades d'Europa. Precisament, en aquest cas, el pacte adquireix un sentit rellevant ja que el conjunt de mesures vol contribuir a canviar el model social imperant –encara amb una concepció tradicional d'activitats centrades en el món masculí i amb un paper de les dones relegades a tasques reproductives i familiars– per un altre model equitatiu i plural.

Amb el compliment d'aquest pacte, i com més agents s'hi afegeixin, es podrà afavorir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i la coresponsabilitat d'ambdós sexes; s'avançarà en fer empreses més eficients, millor organitzades, amb menys absentisme i una òptima cohesió interna. A més a més, s'enfortirà la democràcia en la participació de tothom, si les persones poden participar amb uns horaris més flexibles que trenquin amb els horaris extensos a la feina.

Les 57 noves mesures se sumen a les 12 ja en marxa, com els 'Patis escolars oberts' per proporcionar un temps alternatiu al lleure; la iniciativa 'Dedeuauna' per incentivar propostes als joves que ni estudien ni treballen; el programa 'Temps per tu', que fomenta el lleure entre les persones amb diversitat funcional i l'harmonització del temps de les persones cuidadores; o també, el 'Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps'.

El Pacte del Temps

El grup impulsor del Pacte del Temps està composat per: la Xarxa d'Empreses dels Nous Usos Socials del Temps (Xarxa NUST), la Iniciativa per a la Reforma Horària, la UGT Catalunya, la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la PIMEComerç, l'Observatori de la Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona (ODEE), el Foment del Treball Nacional, la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB), les Dones Directives i Professionals d'Acció Social (DDiPAS), la Confederació de Cooperatives de Catalunya, i CCOO Catalunya.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article