Dona, jove i titulada en FP, 497 euros al mes

Avalot, l'organització juvenil de la UGT ha presentat un estudi 'Treballem per ser pobres' que denuncia que 74.770 joves perceben salaris per sota dels 584 €/bruts al mes, 186.925 joves cobren menys de 780 €/bruts mensuals i el sou 373.850 joves no arriba als 1.000 €/bruts al mes. Els més malparats són, segons Avalot, la franja de 8.800 treballadors que perceben poc més de 540 € una quantitat molt similar a la del salari mínim interprofessional -SMI- uns ingressos lleugerament per sobre del llindar de la pobresa. Entre els més mal pagats es troben els treballadors de protecció i seguretat, amb 8.227 euros anuals, seguits del sector de la restauració -9.446- i els dependents de comerços -10.238-. L'informe de la secció jove de la UGT destaca també que el nivell d'estudis té poca influència a l'hora de determinar el nivell salarial, a excepció dels diplomats o titulats universitaris. Les empreses, el que realment valoren, és que els treballadors més grans, tot i tenir la mateixa formació reglada que d’altres que són més joves, probablement han tingut una trajectòria professional més dilatada i, per tant, se’ls està valorant més l’experiència laboral que no pas els estudis. L'estudi detalla que les dones joves també cobren menys. La mitjana del sou de les treballadores és de 956 € mensuals davant dels 1.200 € dels homes. I posen un exemple concret: el d'una titulada amb formació professional de segon grau, entre 20 i 29 anys, cobra 497 euros al mes.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article