El 43% de la població atesa per pobresa energètica quedarà sense protecció amb el nou bo social de l'Estat

Un informe jurídic encarregat per l'Ajuntament de Barcelona considera que la Llei 24/2015 contra la pobresa energètica segueix plenament vigent a Catalunya malgrat l'aprovació del Reial Decret que regula el bo social i, per tant, és d'obligatori compliment

Implementar el bo social tal com està definit, i que obliga les administracions a pagar la meitat de la factura, suposaria un cost addicional mínim d'1,67 milions d'euros anuals tot i seguir aplicant la llei catalana

 

Les disposicions en matèria de protecció contra la pobresa energètica de la Llei 24/2015 aprovada pel Parlament són plenament vigents i el seu compliment per part de les companyies és exigible a tot Catalunya. Aquesta és la principal conclusió d'un informe jurídic encarregat per l'Ajuntament de Barcelona sobre la compatibilitat d'aquesta normativa amb la recent aprovació per part del govern de l'Estat del Reial Decret 897/2017 que regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció dels consumidors domèstics d'energia elèctrica.

L'Ajuntament de Barcelona ja va presentar les seves al·legacions al reial decret el passat mes de maig, conjuntament amb Madrid, València, Saragossa, A Corunya, Còrdova, Cadis i Santiago de Compostel·la, que només van ser tingudes en compte en aspectes menors de la regulació. Ara, després d'estudiar el contingut de l'informe jurídic encarregat als serveis municipals sobre la compatibilitat del reial decret amb la llei catalana, l'Ajuntament reitera la seva voluntat d'arribar a signar convenis amb les companyies subministradores per tal de fer compatible la coexistència de les dues normatives, amb l'objectiu últim de seguir preservant la protecció de les famílies vulnerables i garantir l'accés de la població a tots els serveis bàsics.


Els convenis pendents de signar amb les companyies energètiques haurien de servir per establir els terminis i les passes a seguir abans que es pugui produir un tall de subministrament. La defensa d'aquest precepte ha permès a la ciutat de Barcelona atendre aquest any prop de 10.000 llars de la ciutat des d'inicis d'any i evitar 4.000 talls de subministrament, tot i que el càlcul que fa l'Ajuntament és que el nombre d'habitatges susceptibles de protecció podria ser en realitat més elevat, precisament per la dificultat de visualitzar bona part d'aquest fenomen.
Protecció insuficient

Sigui com sigui, l'Ajuntament de Barcelona considera insuficient la regulació estatal del bo social perquè deixa sense protecció un percentatge important d'aquestes llars que hores d'ara estan sent ateses. Un altre informe elaborat per l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) xifra en un 43% el percentatge d'aquestes 10.000 llars que quedarien fora de les figures del consumidor vulnerable i del consumidor vulnerable sever. A més a més, també calcula en 1,67 milions d'euros anuals el cost que tindria per a les administracions cobrir la factura d'aquests llars vulnerables, atès que aquest reial decret fixa l'obligatorietat que siguin els serveis socials els encarregats d'assumir almenys el 50% del preu total dels subministraments bàsics.

Més informació

 


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article