Barcelona: El Banc del Consell d'Europa aprova finançar part de la construcció de 2.322 habitatges de lloguer públic

Aquesta iniciativa respon a nous plans municipals de relació amb entitats financers que afavoreixen economies més plurals com cooperatives o entitats de banca ètica.

El finançament d'habitatge a través de la banca pública suposa un gran estalvi econòmic per a l'Ajuntament de Barcelona i alhora un nou impuls al Pla pel Dret a l'Habitatge 2016-2025. El mateix ajuntament denuncia que es veu obligat a recórrer a Europa per al finançament en les condicions de la banca pública perquè aquestes són inexistents a l'Estat i a Catalunya.

El Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) ha aprovat finançar amb 59 milions d'euros la construcció d'habitatge destinat a lloguer social a la ciutat de Barcelona. L'operació de crèdit cobreix en total un 23% del cost dels projectes de 26 promocions de pisos que suposen 2.322 nous habitatges previstos al Pla pel Dret a l'Habitatge 2016-2025. El cost restant dels projectes, de prop de 262 milions d'euros en total, es finançarà en part per l'Ajuntament de Barcelona i en part amb el préstec de 125 milions d'euros del Banc Europeu d'Inversions (BEI) que l'Ajuntament va signar el passat mes de juliol. Si bé els plans inicials de l'Ajuntament van ser impulsar 23 promocions d'habitatge amb aquest finançament (és a dir 2.198 habitatges) en aquests moments el projecte ha quedat ampliat amb la incorporació de tres promocions més del barri del Bon Pastor, i per tant, ja sumen aquestes 26 promocions, i en concret un total de 2.322 habitatges. El pressupost total previst inicialment (245,5 milions d'euros), també s'actualitza amb aquesta ampliació, i passa a aquests prop de 262 milions d'euros. Una inversió que assumeix exclusivament l'Ajuntament de Barcelona, sense cap contribució de la resta d'administracions, ni de la catalana i de l'estatal.

Segons les estimacions de l'Ajuntament de Barcelona, l'obtenció del crèdit del CEB suposarà un gran estalvi econòmic per al consistori, i un enorme impuls al Pla del Dret a l'Habitatge 2016-2025, i en concret a la línia d'actuació que preveu l'ampliació del parc d'habitatge de lloguer públic, un dels pilars d'aquest pla.

Per altra banda, la participació del CEB i del BEI suplanten la inexistència d'una banca pública a la qual recórrer, ni a Catalunya ni a l'Estat espanyol, atès que de moment ni l'Institut Català de Finances, ni l'Institut Oficial de Crèdit tenen entre les seves línies d'actuació donar crèdits per la promoció d'habitatge públic de lloguer. El Govern municipal recorda que per construir habitatge per llogar a preus assequibles durant un llarg període de temps, o indefinidament, cal que el finançament d'aquestes inversions sigui a llarg termini i a preus mitjans i baixos. En l'actualitat, aquesta forma de finançament no l'estan oferint ni la banca pública ni tampoc la banca privada.

Aquesta actuació s'emmarca en una nova política municipal de relació amb les entitats financeres que vol afavorir, des del lideratge públic, una economia més plural i incorporar noves tipologies d'entitats financeres en la gestió municipal, com cooperatives, entitats de banca ètica i institucions multilaterals de crèdit. En aquest nou marc de relacions, s'incorporen noves ofertes de finançament i nous serveis bancaris que tenen en compte criteris i clàusules socials i mediambientals. N'és un clar exemple el finançament d'habitatge social per part del CEB.

El suport als projectes d'habitatge social és una de les principals missions del CEB i, en aquest sentit, el banc té un interès específic en finançar projectes d'habitatges destinats a col•lectius vulnerables amb dificultats per accedir a l'habitatge.

El CEB també exigeix criteris de sostenibilitat a l'hora d'accedir a aprovar un crèdit destinat a la construcció d'obra nova. En aquest sentit, el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona i futur Institut Municipal de l'Habitatge (IMHAB), responsable de l'execució de les promocions, compta amb una llarga i rica trajectòria en la incorporació dels darrers avenços en el camp de l'eficiència energètica dels edificis.

El CEB, que es va crear el 1956, és la institució financera multilateral més antiga d'Europa. La seva missió és finançar projectes socials i respondre a situacions d'emergència per millorar les condicions de vida i la cohesió social de la població més desafavorida. El CEB promou els valors i principis del Consell d'Europa, una organització internacional que avui engloba 47 estats.
 


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article