La Generalitat estudia vies legals per perseguir els webs i les xarxes socials que fan apologia de l'anorèxia i la bulímia

28.000 joves i adolescents a Catalunya pateixen trastorns alimentaris

L’Agència Catalana del Consum, Montserrat Ribera —ens que lidera la Taula de Diàleg per a la Prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA)—, ha anunciat que el Govern català està treballant per modificar la legislació vigent, que tal de disposar d’eines legals per perseguir de manera efectiva els webs, bloggs i xarxes socials que fan proselitisme dels trastorns alimentaris a internet

Amb aquesta iniciativa el govern català atén la petició de la Taula de Diàleg per a la Prevenció dels TCA, recollida en les conclusions dels treballs “Anorèxia i Internet” que al llarg de dos anys han analitzat l’impacte de continguts “no saludables” a la xarxa sobre pacients d’anorèxia i bulímia. A banda d’una regulació específica, les conclusions recullen recomanacions per a famílies, educadors, clínics, empreses i mitjans de comunicació per fer front comú davant la problemàtica.

Des dels Departament d’Empresa i Coneixement, i de Salut, s’està treballant per dotar l’administració “d’eines legals” per poder actuar de manera eficaç contra la difusió a internet d’aquests continguts incitadors dels trastorns alimentaris. L'objectiu és poder perseguir d’una banda, els particulars que difonguin aquests continguts a internet i d’una altra, contra els hostings, les empreses que allotgen els webs, bloggs i xarxes que fan apologia dels trastorns alimentaris amb continguts que inciten a l’anorèxia i la bulímia. Per crear aquest marc legal específic que ens permeti actuar com a administració actualment s'està treballant d’una manera possibilista, a partir de la modificació de lleis ja existents: el Codi del Consum i la Llei de Salut Pública.

Conclusions “Anorèxia i Internet”: recomanacions per a famílies i educadors, clínics, empreses, mitjans de comunicació, i societat en general

A banda de la petició d’un marc legal específic, els treballs “Anorèxia i Internet” glossen un seguit de recomanacions orientades als diferents agents implicats. En primer lloc, fa recomanacions a les famílies i cuidadors, insistint en la necessitat d’advertir a nens i adolescents del perill d’aquests continguts, tenint present que visitar pàgines d’apologia de l’anorèxia i la bulímia no és dissuassori, sinó que genera un efecte “reclam”.  També aconsella a pares i educadors mostrar als nens i adolescents hàbits saludables i acompanyar-los en l’ús d’internet, diferenciant segons l’edat entre continguts apropiats i no apropiats.

Pel que als professionals clínics, les conclusions recomanen treballar amb els pacients la presa de consciència de com afecten aquests tipus de continguts a internet en l’evolució de la seva malaltia, incorporar l’àmbit virtual i de les xarxes socials com a part de la història clínica, i informar les famílies. En relació a les empreses, se les recomana que s’impliquin en una internet més segura, eliminant els webs, bloggs, i perfils que facin apologia de l’anorèxia i la bulímia, i ajudant a posicionar continguts positius. En particular, les conclusions apunten que les empreses proveïdores d’internet han de vetllar per tal que els continguts relacionats amb aquestes malalties siguin rigorosos i respectuosos i no minvin la salut de la població.

Les conclusions també recullen recomanacions als mitjans de comunicació. Se’ls demana que quan informin dels trastorns alimentaris evitin esmentar paraules clau relacionades amb les pàgines que en fan apologia, ja que així es contribueix a alimentar l’efecte “curiós”, i que prioritzin la protecció de la salut dels menors en l’edició i difusió dels continguts. Finalment, es recullen recomanacions orientades a la societat en general. S’aconsella diversificar les fonts informatives, consultar fons especialitzades vinculades directament amb el TCA, i davant de qualsevol sospita consultar, i s’escau, denunciar continguts susceptibles de ser incitadors de trastorns a l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB). (consulta@acab.org)

28.000 joves i adolescents a Catalunya pateixen trastorns alimentaris

Els trastorns de la conducta alimentària representen la tercera malaltia crònica entre la població femenina adolescent de les societats desenvolupades i occidentalitzades. Afecten al voltant del 5% de les noies i un 11% presenten símptomes d'alt risc de patir-los. Entre la població adulta els especialistes alerten que hi ha clars indicis que pot estar augmentant la incidència. A Catalunya 28.000 adolescents i joves pateixen un TCA. La mortalitat en els casos de l’anorèxia està al voltant del 10%. Des la Taula de Diàleg per a la Prevenció dels Trastorns Alimentaris es considera que la detecció precoç és factor de bon pronòstic.

Un total de 21 institucions participen a la Taula de Diàleg per a la Prevenció dels Trastorns de la conducta alimentària: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Hospital Clínic de Barcelona, Hospital de la Creu i Sant Pau de Barcelona, Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia, Fundació-Institut dels Trastorns Alimentaris, Fundació Imatge i Autoestima, Confederació de la Indústria Tèxtil, Fundació FCB, Mango, Consell Català de l’Esport, Tv3, Associació Catalana de Dietistes- Nutricionistes (ACDN), Universitat Blanquerna- Ramon Llull, Hospital San Joan de Déu, Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), Institut Català de les Dones, Centre ABB, SETCA i CESICAT.

Més informació


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article