Camporel haurà de retirar de l'etiquetatge la denominació 'fesols de Santa Pau'

El sindicat Unió de Pagesos ha aconseguit que l’empresa Camporel deixi d’utilitzar de manera indeguda la denominació protegida fesol de Santa Pau, després que l’Agència Catalana del Consum, a instàncies d’una denúncia presentada pel sindicat, va requerir a l’empresa esmenar l’etiquetatge d’un producte eliminant les mencions que puguin induir a error al consumidor.

Unió de Pagesos va rebre el 22 de juny la resposta a la denúncia interposada el 7 de setembre del 2016 contra Camporel per fer un ús indegut de la denominació protegida fesol de Santa Pau. En la seva resposta, l’Agència Catalana del Consum informa que després de realitzar les actuacions d’inspecció corresponents, van requerir a l’empresa l’esmena de l’etiquetatge i aquesta ho ha acreditat formalment, amb noves etiquetes, l’adequació a la normativa de protecció de les persones consumidores i el compliment dels requisits de les relacions de consum que li son aplicables, segons la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

El sindicat va interposar aquesta denúncia amb l’objectiu de protegir els drets de la pagesia inscrita en aquesta Denominació d’Origen Protegida, així com els dels consumidors per tal que rebin una informació veraç i que no indueixi a enganys ni fraus.

 


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article