Es constitueix a Girona la Comissió d'Afectats per Endesa

La comissió representa més de 3.000 professionals, 17.000 empreses/autònoms, 32 associacions i entitats com PiMEC, Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona o el Gremi d'Instal·ladors. Consideren que aquest és un pas important per a unir esforços i així pressionar perquè se solucionin les incidències en el servei i en la tramitació d'expedients de l'elèctrica a les comarques gironines.

La Comissió d'Afectats per Endesa es crea amb l'objectiu d'unir esforços per solucionar els problemes amb ENDESA i millorar el servei que ofereix aquesta empresa a la província de Girona.  Tan els professionals, empreses com pels usuaris tenen el dret a solucionar de manera ràpida i eficient les incidències que puguin sorgir en la tramitació dels expedients i/o en el servei donat.

La nova associació vol fer d'altaveu de la pèrdua de competitivitat i dels costos que representen per a la societat en general i particularment a empreses, autònoms i professionals les contínues incidències amb aquesta empresa. A títol d'exemple, aquí van les més repetides:

    -Canals de comunicació molt poc eficients
    -Manca d'atenció personalitzada, punts de servei que no disposen d'informació o que no coneixen prou la temàtica,  sense personal qualificat  que es limita a fer el que sembla, li permet el sistema, sense capacitat per resoldre les incidències o els problemes. Falta d'informació de les causes que provoquen l'aturada de les operacions, en general falta comunicació, gestió i resolució.
    -Poca professionalitat que té com a conseqüència que s'encallin les gestions per problemes interns amb els consegüents errors, patint les conseqüències d'endarreriments en la tramitació, no es disposa de  tècnics que resolguin problemes in situ, ni interlocutors, ni personal a qui dirigir-se, ni responsables, tràmits que s'han d'iniciar repetides vegades perquè es cancel·len sense cap mena d'explicació...  Des de fa uns anys, una dràstica reducció de personal afecta molt al servei, que s'ha empitjorat amb el pas del temps.
    -Manca de coordinació entre el personal tècnic i els departaments, el que fa que siguin molt poc resolutius.
    -Problemes per donar serveis en zones ja urbanitzades o en fer un polígon industrial on se superen els 1000kva, la distribuïdora fa canviar tots els seccionadors de la línia de MT de manuals a automàtics. Polígons que pateixen talls, microtalls o interrupcions del subministrament elèctric.

El col·lectiu recalca que és important trobar una via de comunicació àgil que permeti treballar correctament, disposant d'un interlocutor competent, capaç de donar respostes a les possibles incidències. Que aquesta resposta sigui com a màxim de 48 hores una vegada comunicada la incidència, amb un tracte correcte i just vers els usuaris i empreses, així com disposar del telèfon gratuït com a empresa de servei  no un 902, segons  Llei 3/2014. La solució que proposen va vinculada a que l'elèctrica destini més recursos humans i tecnològics, ja que ajudarien a la millora de la comunicació i de la tramitació.

De la Comissió d'Afectats per Endesa a Girona en destaquen les següents entitats:

    La Taula de l'Enginyeria de les comarques Gironines (TEG)
        La Delegació de Girona del Col·legi d'enginyers de Camins i Canals i Ports de Catalunya
        Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics industrials de Girona
        La Demarcació de Girona del Col·legi Enginyers Industrials de Catalunya
        La Demarcació de Girona d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
        La Delegació de Girona del Col·legi d'Enginyers  Tècnic Topògrafs de Catalunya
        La Demarcació Col·legi d'Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i d'Energia de Catalunya i Balears
        La Delegació de Girona del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya
    El Gremi d'instal·ladors de Girona
    Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona
    La Cambra de Girona
    PIMEC
    FOEG
    Demarcació de Girona del Col·legi Oficial d' Arquitectes de Catalunya
    Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics de Girona
    Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona

La COMISSIÓ D'AFECTATS PER ENDESA representa a més de  2.000 enginyers i de 800 arquitectes, 900 aparelladors i arquitectes tècnics,  superant 16.700 empreses/autònoms,  32 associacions, així com les 15 entitats indicades a  l'inici de l'escrit


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article