Un altre retard en aplicar criteris sobre l'afectació dels disruptors endocrins per part de la UE

  • Fotografia:  Environmental Illness Network a Flickr
    Fotografia: Environmental Illness Network a Flickr

Els criteris per identificar els tòxics disruptors endocrins, també anomenats contaminants hormonals o EDC, la decisió s'esperava a mitjans de maig però el desacord entre els estats membres de la UE fa que s'ajorni una vegada més el pacte que ha de servir per protegir la salut dels consumidors i el medi ambient d'aquests tòxics presents en molts dels estris i productes d'ús a les llars.

La coalició EDC-Free i Ecologistes en Acció demanen a les institucions europees i als estats membres que modifiquin la proposta actual i que trobin un acord ràpid en l'establiment de criteris per protegir la salut humana i es deixin de banda perills innecessaris.

Les organitzacions Ecologistes en Acció i EDC-Free han criticat, en diverses ocasions, que la proposta actual retarda la identificació de substàncies com disruptores endocrines. Una altra crítica es refereix a l'exempció de la definició de certs plaguicides i biocides dissenyats precisament per alterar el sistema endocrí, el que malmetria greument la protecció.

També adverteixen a la CE i als Estats membres que la indústria vol introduir, en la regulació de plaguicides, una excepció basada en l'avaluació de riscos que generaria una exposició contínua de persones i ambient a barreges de pesticides tòxics.

Després d'anys de retard, la CE va proposar, el juny de 2016, un conjunt de criteris que han passat per diverses versions i han estat objecte de llargues crítiques. Els criteris es van publicar després d'una sentència del Tribunal de Justícia de la UE que va constatar que la Comissió Europea havia infringit la legislació de la UE en endarrerir l'adopció d'aquests criteris.

"La ciència és clara sobre els efectes nocius i irreversibles dels disruptors endocrins. Ha arribat el moment d'actuar i Europa té l'oportunitat de donar exemple. Els criteris de protecció enfront de disruptors endocrins són necessaris per reduir l'exposició de les persones a aquestes substàncies tòxiques i reduir càrregues innecessàries en els pressupostos públics ", diu Genon K. Jensen, portaveu de l'organització EDC-Free Europa.

Tant els científics com organitzacions ecologistes i de la salut han demanat sistemàticament l'adopció de criteris de qualitat i científicament sòlids per accelerar les accions que han de reduir l'exposició de la població als disruptors endocrins. A més, més de 364.000 ciutadans han signat una petició perquè els Estats membres prenguin mesures per prohibir els EDC.

La manca de criteris per minimitzar l'exposició als EDC causa greus danys en els ecosistemes i en la salut humana, a més de suposar una elevada càrrega per als pressupostos de salut pública per les malalties derivades de l'exposició a EDC, que a la UE  s'estima en 163.000 milions d'euros l'any.

La coalició EDC-Free i Ecologistes en Acció demanen a la Comissió Europea i als Estats membres que modifiquin la proposta actual perquè l'exposició als disruptors endocrins pugui reduir-se ràpidament i es protegeixi el medi ambient i la salut.

Més informació sobre els disruptors endocrins:


Més informació

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article