Campanya per reclamar una Agència Catalana de la Natura

Des de la Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural formada per col·lectius del món rural, ambiental, conservacionista, universitats i col·legis professional reclamen que s'agilitzin els tràmits per la creació de l'Agència de la Natura.

Més de 100 entitats ambientals i ecologistes, una 20a de departaments d'Universitats, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya que representa més de 400 entitats i 4 col•legis professionals, signen un comunicat on reclamen que l'Agència de la Natura anunciada pel conseller Rull al Parlament de Catalunya el passat 1/3/2017 s'aprovi en els propers mesos. Davant de la desfeta de les polítiques relacionades amb el Patrimoni Natural entre el 2010 i el 2016, les entitats celebren l'increment de pressupost que s'hi destina i la creació del nou Fons del patrimoni natural aprovats recentment, però consideren que això no és suficient. Defensen que ara cal articular aquest nou rumb amb una governança eficient i que doni respostes i adients als greus reptes que tenim. Les disfuncions actuals, la infradotació de personal i pressupostària i les greus retallades que ha patit aquest àmbit els darrers anys ha portat a una greu pèrdua de biodiversitat, a la degradació i l'abandonament dels espais naturals  protegits i, en conseqüència, a una pèrdua d'oportunitats econòmiques, socials i ambientals per a tot el país. Estem convençuts que l'agència seria el millor instrument per a la conservació de la Natura a Catalunya pels següents motius:

1.    Permet crear una estructura de gestió moderna, eficient, transparent inspirada en les millors referents europeus.

2.    Perquè pot contribuir a diversificar les fonts de finançament destinades a la conservació de la natura, amb impostos finalistes (procedents dels sectors que més es beneficien econòmicament del patrimoni natural i d'aquells processos que més impactes negatius hi generen), dotacions pressupostàries regulars proporcionades als reptes, el foment actiu del mecenatge privat, el pagament per serveis ambientals, o el procedent de les sancions per actuacions que malmetin el patrimoni natural.

3.    Pot facilitar la involucració dels sectors productius (especialment els agraris, forestals i pesquers) i els propietaris, en tant que gestors directes del territori, en la conservació de la natura; i també la societat civil, les entitats i la ciutadania en general, tant en l'àmbit urbà com rural, a través d'iniciatives de conservació de la natura com la custòdia del territori o la participació en la gestió d'espais naturals protegits, reforçant els instruments participatius, de voluntariat, etc.

La plataforma d'entitats defensores del patrimoni natural demana al govern i a tots els grups polítics que prioritzin la creació d'aquesta estructura governamental, que tingui un caràcter transversal respecte a les polítiques de biodiversitat i patrimoni natural, per acabar amb la dispersió institucional dels òrgans encarregats d'aplicar aquestes polítiques i les pugnes interdepartamentals que han conduït a la situació actual. Per la pluralitat d'actors que interactuen amb el Patrimoni Natural (biodiversitat i geodiversitat) demanem que aquesta prioritzi les aliances amb els agents que conserven paisatges, hàbitats i espècies, en particular la petita pagesia, els ramaders extensius, en especial els de caràcter ecològic, els pescadors artesanals, els propietaris forestals amb certificació i totes les entitats de custòdia i altres que treballen per la salvaguarda del bé comú que és el patrimoni natural del país.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article