La durada de la vida laboral a la UE ha augmentat prop de 2 anys des del 2005

La mitjana de la vida laboral dels ciutadans de la UE es va situar al voltant dels 35,5 anys el 2015, 1,9 punts superior que el 2005. Durant aquest període de 10 anys, la durada de la vida laboral ha augmentat més ràpidament en les dones (que han passat de tenir una vida laboral de 30,2 anys de mitjana el 2005 a 32,8 el 2015) que no pas en els homes (que han passat dels 36,7 anys de vida laboral mitjana el 2005 a 37,9 el 2015).

Pel que fa al conjunt de la Unió Europea, segons les dades de l'any 2015 el país que va registra una mitjana de vida laboral més llarga és Suècia (41,2 anys) i el país amb menor durada en la vida laboral mitjana és Itàlia (30,7 anys).

Les dades corresponen al nou informe de l'Oficina d'Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'indicador "durada de la vida laboral" indica el nombre d'anys que s'espera que una persona de 15 anys estigui activa al mercat laboral (ja sigui ocupada o a l'atur) al llarg de la seva vida.

Pel que fa a la resta dels Estats membres de la UE, entre els que tenen una major durada de la vida laboral hi ha, a més de Suècia, que encapçala el rànquing, els Països Baixos (39,9 anys), Dinamarca (39,2 anys), el Regne Unit (38,6 anys) i Alemanya ( 38 anys). A l'extrem oposat, a més d'Itàlia, hi ha Bulgària (32,1 anys), Grècia (32,3 anys), Bèlgica, Croàcia, Hongria i Polònia (32,6 anys cadascun).

En tots els Estats membres, excepte Lituània, la vida laboral és més llarga per als homes que no pas per a les dones.

L'augment global de la durada de la vida laboral es deu en general, a tots els Estats membres, als canvis en la durada de la vida laboral de les dones. Aquesta ha augmentat entre el 2005 i el 2015 en tots els Estats membres de la UE, especialment a Malta (+8,6 anys), Espanya (+5,1 anys), Luxemburg (+ 4,7 anys), Hongria (+4,0 anys), Xipre (+3,6 anys), Lituània (+3,5 anys), Alemanya i Àustria (+3,4 anys). Per contra, la durada de la vida laboral per als homes ha disminuït en cinc Estats membres: Xipre (-1,9 anys), Grècia  (-1.4 anys), Irlanda (-1,0 any), Espanya (-0,7 any) i Portugal (-0,6 anys ).

Més informació Eurostat

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article