L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central participa en el BCN Smart Rural

BCN Smart Rural, és el títol del projecte que que ha presentat la Diputació de Barcelona aquesta setmana i que té com a objectiu connectar el món rural amb l’àrea metropolitana. l'Associació pel Desenvolpament Rural de la Catalunya Central participa en el projecte que, emmarcat en el programa FEDER de Catalunya 2014-2020, es desenvoluparà en dos àmbits especialment sensibles: d'una banda l'alimentació, l'energia i els recursos i, de l'altra, la innovació i l'emprenedoria. El projecte es desenvoluparà en la demarcació no metropolitana, pel que l'associació és un vincle important per a dinamitzar amb aquest projecte els territoris no urbans.

BCN Smart Rural, és el títol del projecte que pretén connectar el món rural amb l’àrea metropolitana consolidant el territori participant com una bioregió innovadora, on les economies i les cultures locals es desenvolupen en harmonia amb el medi ambient i on es dona un gran valor a la identitat i l’experiència local.

El passat 23 de setembre, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, entitat encarregada de gestionar els ajuts Leader a 61 municipis de la Catalunya Central, va participar en l’acte de signatura del Projecte d’Especialització de Competitivitat Territorial (PECT) a la seu de la Diputació a Barcelona. Aquest projecte basat en la metodologia RIS3, emmarcat en el programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, s’articula a traves de dos àmbits d’especialització sectorial: alimentació, energia i recursos i la innovació i la emprenedoria. A més, es complementa amb un de transversal: innovació i emprenedoria.

El territori on s’ha de desenvolupar és en l’àmbit de la demarcació no metropolitana, de fet el conjunt d’entitats participants constitueixen una xarxa d’organitzacions amb un àmbit d’actuació que cobreix un total de 565.975 ha, el que suposa el 84,94 % del total del territori PECT (àmbit
no metropolità).

Són tres les entitats sòcies beneficiàries (Diputació de Barcelona, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya) que, des del punt de vista de la seva naturalesa, esdevenen els integrants més representatius de la quàdruple hèlix en l’àmbit
agrosilvopastural i sector comú en tot el projecte. I els membres participants són 9 més: els quatre grups d’acció local que gestionen els municipis de Barcelona (com és el cas de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central) i els consorcis i agències que
treballen en el territori.

Les actuacions que es plantegen des de l’Associació són; la dinamització de projectes de competitivitat i la creació d’un banc de serveis tecnològics i del coneixement per a la innovació empresarial del sector agrari promovent l’economia social cooperativa i el treball col.laboratiu.

L’objectiu estratègic del PECT «BCN Smart Rural» és impulsar i desenvolupar una estratègia intel·ligent de desenvolupament territorial –rural-, sustentada en la innovació i el coneixement aplicats, propiciant la producció sistemàtica de nous productes, serveis i solucions lligats a la
valorització i millora del sector agrosilvopastoral. Aquesta estratègia s’articula en base a una economia verda i circular, i de caràcter ‘local’ (relació de l’activitat econòmica amb el seu entorn) que aportarà beneficis a nivell econòmic (transferència tecnològica i de coneixement,
millora en la comercialització, diversificació econòmica), social (generació de llocs de treball, reducció del risc d’incendis forestals), ambiental (racionalització en l’obtenció de recursos, manteniment i/o desenvolupament del paisatge en mosaic i de la biodiversitat), i també al reequilibri territorial.

«BCN Smart Rural» té com a segon objectiu estratègic articular un ‘rural intel·ligent de les ciutats’, mitjançant la millora de la relació entre el món urbà i el seu entorn. Smart significa intel·ligent, però també –en les accepcions de l’anglès- astut, viu, agressiu, enginyós. Per Richard T.T. Forman, catedràtic de Harvard i pare de l’ecologia urbana, la regió es l’espai amb el que la ciutat ha de comptar per generar i accedir als seus recursos amb un cert marge d’autonomia. Es per això que és fonamental respectar i interconnectar les àrees dedicades a l’aigua, a l’aliment i a la biodiversitat a les ciutats.

BCN Smart Rural té un pressupost de 5 milions d’euros i ara és el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat qui l’ha de resoldre en un màxim de sis mesos. Si s’accepta, les actuacions que hi estan incloes es desenvoluparan en el període
2017-2020.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article