La Universitat de Lleida s'apunta a l'autoconsum

A partir de setembre l'empresa Sofos Energia instal·larà panells fotovoltaics a la coberta dels edificis de les facultats de Medicina, d'Infermeria i de Fisioteràpia, dins del campos de Ciències de la Salut, d'aquesta manera, la instal·lació permetrà generar una cinquena part del consum elèctric d'aquests edificis.

La Universitat de Lleida serà a pionera en instal·lar plaques solars d'autoconsum. La instal·lació fotovoltaica tindrà una potència de 70 kWn, i suposarà la generació d'una cinquena part del consum elèctric dels espais.

L'empresa adjudicatària, Sofos Energía, instal·larà unes 300 plaques solars fotovoltaiques. La previsió és que es produeixi uns 115.000 kilovats hora durant el primer any, dels quals, 110.000 serviran per cobrir el 18 per 100 del consum energètic de les facultats que allogja el campus de Ciencies de la Salut, i uns 4.000 es vendran com a excedent.

Sofos Energía ja va instal·lar les primeres plaques solars en els campus de Cappont i  d'Agrònoms el 2010.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article