Si viatges per Europa, et recordem alguns dels teus drets com a consumidor

Per tancar el capítol de consells i suggeriments que us poden ser útil si per vacances viatgeu per països de la UE us informem dels drets que teniu com a consumidors en cas que compreu algun producte que ha resultat defectuós, si el paquet de viatge combinat que heu adquirit ha tingut algún inconvenient o si heu optat per comprar un habitatge en règim de multipropietat per passar les vacances.

GARANTIA DE LES COMPRES FINS A 2.000 EUROS

Si hem realitzat una compra en un altre país de la UE i quan tornem ens trobem que el producte és defectuós o que l'hem de canviar per qualsevol motiu, hi tenim dret independentment del país on l'hàgim comprat. Per tal de facilitar les reclamacions en aquests casos, existeix un procediment europeu de reclamacions de petites quantitats (fins a 2.000 euros). Es pot tramitar per internet.

En casos de compres transfrontereres, també ens podem adreçar al Centre Europeu del Consumidor

VIATGES COMBINATS

Molts dels europeus que viatgen durant les vacances han adquirit viatges combinats, és a dir, un paquet que inclou transport, allotjament i, sovint, d'altres serveis.  Hi ha una legislació europea específica sobre viatges combinats que assegura controls estrictes en els recàrrecs de preus (que no podran ser superiors al 10%), drets de cancel·lació i informació sobre la responsabilitat que assumeixen els diferents actors que participen en la contractació (organitzadors, minoristes, etc.), a més de compensacions en cas de que hi hagi algun problema i l'obligació per a les companyies d'oferir un únic punt de contacte on el consumidor es pugui adreçar si alguna cosa va malament. Més informació

MULTIPROPIETAT

Comprar un habitatge en règim de multipropietat per a les vacances és una opció cada vegada més comuna i la normativa europea també regula aquesta àrea. Per exemple, els venedors estan obligats a donar tota la informació sobre el producte, les dates concretes en què se'n podrà gaudir i el preu. Alhora, els compradors tenen catorze dies de reflexió en què es poden fer enrere d'un contracte que s'hagi signat i no es pot obligar a fer cap pagament anticipat abans d'aquests 14 dies. L'operador de la multipropietat està obligat a informar d'aquests drets. Més informació

 

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article