Consum recomana als afectats de Funnydent que recopilin dades i presentin reclamació

Davant del frau destapat aquesta passada setmana arran del tancament de les clíniques Funnydent, dues d'elles a Catalunya, l'agència Catalana del Consum recomana als afectats que recopilin tota la informació disponible i que presentin reclamació a l'organisme de Consum que tinguin més proper al seu domicili. En cas que els consumidors afectats hagin finançat el tractament mitjançant un crèdit caldrà que es posin en contacte amb l'entitat financera per demanar-ne l'anul·lació per incompliment de contracte.

Després que aquesta setmana s'hagi destapat el frau de les clíniques Funnydent en que milers de treballadors i usuaris hagin estats afectats pel tancament de la cadena de clíniques, dues d'elles a Catalunya, en concret a Mataró i Sabadell. La majoria dels usuaris afectats que estaven seguint un tractament a llarg termini, hi estaven fent front a través d'una financera que els seguirà reclamanet els pagaments malgrat hagin deixat de rebre el servei.

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de Consum (ACC), fa un avís a tots els consumidors afectats pel tancament i  recomana a les persones que hagin contractat un tractament en un d’aquests centres ubicats a Catalunya i hagin pagat la totalitat o una part sense haver rebut el servei complet que:

-       Recopilin tota la documentació de què disposin, ja sigui material publicitari, pressupostos, factures, contractes,...

-       Presentin una reclamació per correu o presencialment a l’organisme de consum més proper al seu domicili, que pot ser:

o   L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del municipi que correspongui.
o   L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor, en cas que el municipi no en tingui de pròpia.
o   En cas de no haver-hi ni al municipi ni a la comarca, les oficines de l'Agència Catalana del Consum.

-       En cas que hagin finançat el tractament mitjançant un crèdit al consum, cal que els consumidors:

o   Es dirigeixin a l’entitat financera que els hagin concedit el préstec per demanar-ne l’anul·lació per incompliment del contracte, en tant que no s’ha rebut el servei complet.
o   En cas de pagament amb targeta de crèdit, sol·licitar l’anul·lació del càrrec i el reemborsament al compte corrent.
o   En cas que l’entitat no vulgui atendre cap sol·licitud d’anul·lació, demanar un full oficial de queixa, reclamació i denúncia i presentar-lo, degudament complimentat, a la pròpia entitat de crèdit.

L’Agència Catalana del Consum informarà de totes les novetats d’aquest cas a través del seu web (consum.gencat.cat). A través d’aquest mateix web, els consumidors que considerin oportú optar per la via judicial poden consultar els serveis d’orientació jurídica del Departament de Justícia.
 

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article