Presentació del projecte Sanitas-Int de gestió sostenible de l'aigua

La recerca, finançada pel 7è Programa Marc de la UE, s'ha liderat des de la Universitat de Girona.
L'Aula Europa de la Representació de la Comissió  Europea i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona va ser ahir l'escenari de la conferència final del projecte europeu Sanitas-Int, una xarxa de recerca avançada i formació de joves investigadors dedicada a l'estudi de la gestió sostenible de l'aigua urbana. El projecte, finançat pel programa Marie Curie del Setè Programa Marc de Recerca de la Unió Europea, està coordinat pel professor Joaquim Comas del grup de recerca LEQUIA de la Universitat de Girona i reuneix 15 socis d'Europa i Israel, grups de recerca pioners d'universitats com ara Exeter, Lund o Wageningen, l'ICRA, i també grans empreses del sector - Acciona Agua, Aquafin o Atkins Global – així com l'Autoritat del Riu Yargon a Israel.

El projecte parteix de la necessitat de formar una nova generació de professionals de l'aigua, capaç d'abordar la creixent complexitat dels reptes ambientals, econòmics i polítics que afronten les nostres ciutats per tal de garantir una bona qualitat i l'aigua i, alhora, minimitzar els efectes del desenvolupament urbà sobre els riu, els llacs i el medi ambient en general. Un informe recent de l'Agència Ambiental Europea revela que més de la meitat dels llacs i rius investigats no assoleixen els estàndards mínims de qualitat ecològica de l'aigua. Alhora, cada cop hi ha més consciència del fet que l'aigua residual és també una font de recursos (nutrients, energia). En aquest context, els investigadors de SANITAS-ITN han dedicat els darrers 4 anys a estudiar noves tecnologies i a integrar tecnologies existents per tal d'oferir a les administracions i a les empreses del sector solucions per optimitzar la gestió de l'aigua, des dels col·lectors i les depuradores fins el sistema integrat de gestió de l'aigua a les ciutats i a les conques.

Els 15 projectes individuals de recerca SANITAS-ITN abracen reptes tan diversos com la recuperació de biogàs d'aigües residuals, l'eliminació de micro-contaminants o l'optimització del consum d'energia en els processos de depuració, tot plegat incorporat en un sistema de suport a la decisió ambiental que pretén ser una eina potent al servei de les administracions ambientals urbanes.

Més informació


 

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article