Autoregulació de les empreses publicitàries per reforçar la defensa dels consumidors

L’Agència Catalana del Consum  i l’Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial signen un acord de col·laboració  per facilitar l’autoregulació publicitària com a via, complementària a l’administrativa i la judicial,  que permeti un control eficaç dels missatges publicitaris i una major defensa dels drets dels consumidors.

AUTOCONTROL és una associació sense ànim de lucre que gestiona el sistema d’autoregulació publicitària a l’estat espanyol. El seu objectiu és contribuir a fer que la publicitat difosa per tots els mitjans, inclòs Internet, constitueixi un instrument particularment útil en el procés econòmic, vetllant pel respecte a l’ètica publicitària, els drets dels consumidors i també la normativa en matèria de protecció de dades i privacitat, amb exclusió de la defensa d’interessos professionals.

D’aquesta manera, l’acord signat estableix que l’ACC, com a organisme de la Generalitat de Catalunya que té assumida la competència exclusiva en matèria de consum, “tant amb caràcter previ a la iniciació de qualsevol actuació administrativa o judicial en matèria de comunicacions comercials, com durant la seva tramitació, podrà sol·licitar a AUTOCONTROL informació sobre si un determinat missatge publicitari ha obtingut un informe positiu. L’ACC també podrà instar a AUTOCONTROL a actuar abans d’iniciar-se qualsevol acció administrativa referida a una comunicació comercial.

El conveni també estipula que, en el procés de tramitació d’expedients administratius contra determinats anuncis, es valorarà que els anunciants estiguin subjectes a les decisions d’AUTOCONTROL. En concret, s’estipula que “en la tramitació d’expedients administratius relacionats amb anuncis concrets que s’hagin sotmès a les decisions d’AUTOCONTROL, l’Agència Catalana del Consum podrà presumir, llevat de prova en contra, que els responsables d’aquests anuncis van actuar de bona fe si van estar subjectes a les decisions esmentades.”. Per la seva banda, AUTOCONTROL haurà d’informar de forma regular a la Agència del resultat de la tramitació de reclamacions que se li presentin en relació a casos de publicitat que aquest òrgan estigui facultat per controlar.

Las dues entitats podran organitzar activitats conjuntes de divulgació, de formació o d’estudi relacionades amb l’activitat publicitària, com ara anàlisis i estudis sobre el compliment de la normativa legal i deontològica en matèria publicitària, en un context de defensa i protecció de les persones consumidores i usuàries.
 

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article