El Govern constitueix la Taula sobre la pobresa energètica

El Govern ha constituït avui la Taula sobre la pobresa energètica, que serà l’òrgan de concertació social i d’assessorament per fer front a la situació de les persones amb vulnerabilitat energètica a Catalunya. Aquesta mesura dóna continuïtat a la labor que va iniciar el Govern el passat mes de desembre quan, davant l’increment del cost de l’energia i les dificultats d’una part de la població per assumir el cost dels serveis bàsics, va aprovar un decret llei per incloure al Codi de Consum de Catalunya una primera definició de persones vulnerables i establir restriccions a la interrupció dels subministraments energètics en els mesos d’hivern. A més, el Parlament de Catalunya, a través del Pacte per la lluita contra la pobresa i altres iniciatives, ha apuntat altres línies per seguir avançant en aquest àmbit.

La Taula tindrà com a objectius remetre al Parlament propostes com ara una definició de persona amb vulnerabilitat energètica, els mínims vitals de proveïment energètic a garantir, models de tarifes socials i mecanismes per a la seva sostenibilitat, o bé criteris d’avaluació de la pobresa energètica.

Formaran part de la Taula de la pobresa energètica el departament d’Empresa i Ocupació –que la presidirà a través del secretari d’Empresa i Competitivitat-, el departament de Territori i Sostenibilitat, el departament de Benestar i Família, el departament d’Economia i Coneixement, dos representants de les associacions de consumidors, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’ajuntament de Barcelona, Endesa, Gas Natural, Repsol, Aseme, Càritas Diocesana, la Fundació Mambré, Creu Roja, la Taula del Tercer Sector, Ecoserveis, Cooperativa Tarpuna i la Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya. Amb aquesta composició es garanteix la participació dels diferents agents implicats en aquesta situació.

El Govern també ha materialitzat  el seu compromís en la lluita contra la pobresa energètica amb l’inici del procés negociador bilateral previ al recurs d’inconstitucionalitat amb el Govern central, que considera inconstitucional la modificació del Codi de Consum de Catalunya del passat mes de desembre que determinava unes primeres mesures de xoc per impedir la interrupció del subministrament energètic a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica durant els mesos d’hivern.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article