Afables: Una start up catalana que dóna suport a les persones en situació de dependència

Fa poc més d'un any que va néixer Afables  amb l’objectiu d’ajudar a les persones en qualsevol situació de dependència, i als seus familiars,  a trobar el millor professional per a cobrir les seves necessitats. És una plataforma web que agrupa l’oferta de serveis d’assistència a domicili (empreses i professionals). Mitjançant la innovació tecnològica vol millorar la qualitat de serveis d’assistència domiciliària i promou el seu funcionament  donant protagonisme a les opinions, valoracions i recomanacions dels usuaris.

Afables ha realitzat en aquest primer any 1350 contactes directes, 390 verificacions i 500 valoracions a través del web. Un punt virtual de contacte del famílies o persones que estan buscant un professional que els atengui en el seu dia a dia. Un cop més, la  recomanació social ajuda i el resultat d’aquestes valoracions dels usuaris, ha aconseguit que un total de 152 famílies hagin contactat amb aquesta plataforma web.
Elisabeth Olivé, Jordi Taulé, Rosa Palomino i Miquel Mora van iniciar el projecte fa poc més d'un any arrel de situacions personals que els van empenyer a buscar solucions en aquest sentit. Es van plantejar així una alternativa funcional quan es tracta de contractar un professional per ajudar en la vida diària a persones que pateixen problemes de mobilitat. La idea era posar en contacte cuidadors professionals amb persones o famílies que els necessiten. Els candidats passen una sèrie de filtres i entrevistes fins que són considerats aptes per a anunciar-se a la pàgina web. Les recomanacions dels usuaris han alimentat la base de dades del web i ha servit perquè moltes altres persones o famílies hagin trobat el professional que cercaven.
De totes les peticions de suport rebudes durant els primers dotze mesos, se'n desprèn  un perfil de professional variat, la majoria auxiliars d’infermeria, geriatria o clínica. També  tècnics sociosanitaris i treballadores familiars. Predominen els professionals amb experiència de cuidadors de persones malaltes d’Alzeihmer, demència, Parkinson…  també en immobilitat, diabetis, desordre del son i problemes respiratoris.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article