Girona acull el primer curs en mediació en assumptes civils, empresarials i mercantils, davant la mancança de mediadors tècnics

El curs, que s'inicia el dia 5 de maig, està organitzat pel Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCETIC). La mediació tècnica es dibuixa com un nou camp per als professionals de l'enginyeria tècnica industrial

El proper 5 de maig comença el “Curs en mediació en assumptes civils, empresarials i mercantil” que organitza el CCETIC i que vol cobrir la mancança detectada en experts tècnics en el camp de la mediació. Els participants d'aquesta formació quedaran acreditats per incorporar-se al cens de mediadors de Catalunya.

El curs capacita per fer mediació en desacords en comunitats de veïns, entre clients d’un servei tècnic i proveïdors, en el subministrament de béns, o conflictes en la planificació i implementació de projectes públics, etc.

Per Narcís Bartina, president del CCETIC, la formació en mediació de perfil tècnic “obre les portes als enginyers tècnics industrials a una nova activitat amb moltes possibilitats de futur”. Bartina ha informat que el Consell ha signat un conveni de col·laboració amb el departament de Justícia de la Generalitat per potenciar la mediació civil, mercantil i empresarial a Catalunya. El president del Consell també ha explicat que aquest organisme “es constituirà com a Centre de Mediació Tècnica –CEMETEC–, amb l'objectiu de canalitzar i regular les peticions oficials de mediació”.

El curs repassa els elements bàsics dels ordenaments jurídics europeu, espanyol i català i els diferents procediments de gestió de conflictes, tècniques i habilitats mediadores, fent èmfasi en els casos de l'àmbit civil, empresarial i mercantils. S'adreça a aquells enginyers tècnics, enginyers, arquitectes, aparelladors o pèrits que hagin de gestionar conflictes o divergències de nivell tècnic.

La mediació tècnica un nou camp per als professionals de l'enginyeria
En els darrers anys s'han produït canvis normatius a nivell europeu i nacional que han potenciat la mediació civil i mercantil com a via alternativa a la justícia ordinària en la resolució dels conflictes.

Els avantatges de la mediació són que els desacords es poden resoldre de forma més ràpida i econòmica i permeten salvaguardar la relació personal, laboral o empresarial entre les parts. La mediació és una eina cada cop més popular en els països europeus, sigui de forma independent o com una eina complementària al sistema de justícia.

La mediació és un complement de formació pericial que potencia els aspectes jurídics de tipus tècnic, obrint un nou mecanisme de resolució extrajudicial  de conflictes civils, empresarials  i mercantils. La resolució, amb conformitat per ambdues parts, és vinculant jurídicament.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article