Defensa de la competència: Google haurà de visualitzar els cercadors especialitzats dels seus competidors

En matèria de defensa de la competència sobre la publicitat dels cercadors i les cerques en línia, Google acaba de millorar la proposta de compromís que ja havia presentat a la Comissió Europea. Ara, en aquesta nova proposta Google accepta que sempre que en el seu web faci publicitat dels seus cercadors especialitzats (per exemple, d'articles, d'hotels, de restaurants, etc.), també haurà de donar publicitat als serveis de tres altres competidors seus triats mitjançant un mètode objectiu. És a dir, ho haurà de fer de manera clarament visible per als usuaris i comparable a com ho fa quan fa publicitat dels seus serveis . Aquest principi s'aplicaria no només als cercadors especialitzats que ja existeixen, sinó també a qualsevol canvi que puguin experimentar.

La Comissió Europea, en la defensa de la lliure competència en benefici dels consumidors considera que aquesta nova proposta de Google pot donar resposta a les preocupacions de la institució: no impedeix que Google millori els seus serveis i, a més, ofereix als usuaris una autèntica possibilitat de triar entre serveis competidors.

Google ja havia fet importants concessions pel que fa a la resta de qüestions plantejades per la Comissió:

·    Google oferirà sense cap penalització als proveïdors de continguts la possibilitat de decidir si volen o no que Google faci servir els seus continguts en les seves cerques especialitzades;

·    Google eliminarà dels seus acords qualsevol requisit d'exclusivitat per fer anuncis de cercadors;

·    Google suprimirà totes les restriccions que imposa a les campanyes publicitàries que es duen a terme en les plataformes que anuncien els cercadors dels seus competidors.

Un aspecte important de la proposta és que l'encarregat de supervisar el compliment d'aquests compromisos per part de Google serà un expert independent. Aquests compromisos abastaran tot l'Espai Econòmic Europeu durant cinc anys.

La Comissió informarà els denunciants dels motius pels quals considera que l'oferta de Google respon finalment a les preocupacions de la Comissió. Els denunciants tindran l'oportunitat de donar a conèixer els seus punts de vista a la Comissió abans que aquesta no adopti una decisió final al respecte.

El mes de març de 2013 la Comissió va notificar oficialment a Google la seva conclusió preliminar segons la qual els quatre tipus de negoci següents de Google podien estar infringint les normes de defensa de la competència de la UE que prohibeixen l'abús d'una posició dominant:

1) el lloc ben visible que en les cerques especialitzades del cercador de Google té el web de Google en comparació amb els cercadors dels seus competidors; en primer lloc, els usuaris no són conscients de la promoció que fa Google dels seus serveis en els resultats que s'obtenen amb el seu cercador; en segon lloc, els resultats dels cercadors dels seus competidors que en teoria poden ser tan rellevants o més són considerablement menys visibles i, fins i tot, de vegades no ho són gens ni mica perquè, per exemple, l'usuari ha de fer baixar la pantalla per poder veure'ls. La preocupació de la Comissió és que aquesta pràctica desvia indegudament les cerques especialitzades dels competidors de Google precisament cap als cercadors especialitzats de Google i redueix les possibilitats dels usuaris de trobar cercadors més rellevants;

2) l'ús per part dels cercadors especialitzats de Google de continguts originals de webs competidors seus sense el seu consentiment;

3) acords que obliguen els competidors de Google a extreure tota o la major part de la publicitat dels seus cercadors a partir de Google.

4) restriccions contractuals que Google imposa a les plataformes rivals perquè aquestes no puguin transferir lliurement a Google les campanyes publicitàries dels seus cercadors i restriccions pel que fa a la gestió d'aquestes campanyes mitjançant paraules clau de Google.

La Comissió considera que aquestes pràctiques poden perjudicar els consumidors perquè redueixen la seva capacitat de tria i frenen la innovació en l'àmbit dels cercadors especialitzats i en el de la publicitat de cercadors.

La Comissió va iniciar la investigació el novembre del 2010, en el context de la qual la Comissió està estudiant divuit denúncies formals contra les pràctiques comercials de Google.

Més informació

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article