La CE demana explicacions a Espanya sobre els canvis en les taxes aeroportuàries

Després de la recepció de diverses denúncies en què s'al·legava que no s'ha respectat la Directiva europea relativa a taxes aeroportuàries. Aquesta Directiva adoptada el 2009, estableix uns requisits mínims per al càlcul de les taxes aeroportuàries i la consulta entre aeroports i usuaris dels aeroports (companyies aèries) abans que les modificacions siguin realitzades. Tot i que les modificacions han suposat increments modestos en alguns aeroports petits, la taxa per passatger que han de pagar les companyies aèries a l'aeroport de Barcelona o el de Madrid s'han duplicat.

La Comissió ha rebut diverses denúncies de companyies aèries i associacions representatives del sector dels viatges i de l'aviació. Segons aquestes denúncies, les companyies aèries no van ser adequadament consultades sobre les modificacions de les taxes aeroportuàries que van entrar en vigor el juliol del 2012.

La taxa per passatger pretén cobrir el cost que l'aeroport assumeix per proporcionar les infraestructures de la terminal al servei dels passatgers. L'increment de les taxes és significatiu per a les companyies aèries que operen als dos aeroports esmentats i podrien dissuadir les companyies d'operar en els aquests dos aeroports. La Comissió, per tant, està recollint més informació que garanteixi que les modificacions estaven justificades sobre la base dels costos per a l'aeroport.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article