La majoria d'economistes veuen positiva una aplicació d'una taxa sobre transaccions financeres (taxa Tobin)

El Col.legi d'Economistes de Catalunya ha publicat els resultats de la darrera enquesta d'opinió entre els seus associats.  La majoria dels economistes estan en contra de la pujada de l’IRPF aprovada pel govern espanyol a principis d’any i es mostren favorables a la implantació d’una taxa turística proposada per la Generalitat de Catalunya.  Tenint en compte la situació econòmica actual, un 71,9% dels enquestats  considera que el govern espanyol hauria d’avalar les emissions de deute de la Generalitat. Quant a a l’aplicació d’una taxa sobre transaccions financeres (Taxa Tobin), gairebé un 70% dels enquestats hi dóna suport, encara que només s'apliqués en l'àmbit europeu.

L’enquesta d’opinió del Col·legi d’Economistes de Catalunya indica que  en els propers mesos no es preveuen grans canvis pel que fa a la situació econòmica tant catalana com espanyola. Segons es desprèn dels últims resultats recollits, continua la tendència baixista de les expectatives i de la confiança dels col·legiats sobre l’economia.

S’atorga una puntuació en l’índex de confiança dels economistes de 3,26 sobre un total de 10 a l’economia catalana front el 3,31 que tenia en la passada edició de l’enquesta en el mes d’octubre i el  3,45 de l’enquesta del mes de juny. La valoració que fan de l’economia espanyola és inferior a la catalana i li donen 3,05 punts.

Entre les respostes dels més 1.150 col.legiats qua han participat, destaca el rebuig a la pujada temporal dels tipus IRPF aplicada pel govern espanyol, un 61'5% dels enquestats considera molt negativa aquesta mesura.

Bona part dels economistes consultats, un 67,1%  són partidaris d’una taxa sobre transaccions financeres (Taxa Tobin) encara que aquesta  només s’adopti a la zona euro.

Pel que fa a l’actualitat econòmica catalana, la majoria dels economistes consultats (71,9%) considera que, tenint en compte la política d’austeritat econòmica, la pressió fiscal diferencial, les limitacions de finançament, el dèficit fiscal amb l’Estat i l’endeutament del sector públic a Catalunya, el govern espanyol hauria d’avalar les emissions de deute de la Generalitat, mentre que un 20,6% creu el contrari.

També s’ha preguntat sobre la implantació d’una taxa turística, qüestió que ha generat opinions diverses en la societat catalana. La majoria dels economistes que han respost l’enquesta d’hivern estan a favor d’aquesta taxa que hauria de gravar les pernoctacions en funció de la categoria dels establiments. Estan especialment d’acord els col·legiats de Barcelona (64,4%) la majoria dels economistes de Lleida (60,5%) també han declarat estar-hi d’acord i a Tarragona la meitat dels consultats (50%) són partidaris d’aquesta taxa. Aquests percentatges augmenten si  especifiquem que els diners recaptats amb aquesta taxa s’inverteixen en el sector turístic. A Barcelona el percentatge augmentaria en un 18,6%, a Lleida en un 20,9% i un 27,5% en els cas dels economistes tarragonins.

A Girona els economistes s’han pronunciat sobre la Llei de llibertat d’horaris comercials i un 64,8% opinen que el petit comerç situat en les zones d’influència de les grans superfícies sortirà perjudicat per l’aprovació d’aquesta llei.

L’enquesta  d’hivern promoguda pel Col.legi d'Economistes de Catalunya s’ha fet entre el 18 de gener i el 2 de març del 2012.

 

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article