Els hospitals Trueta i Arnau de Vilanova, els primers en obrir-se al capital privat

El Departament de Salut té previst convertir en empreses els dos grans hospitals de Girona i Lleida. Aquests centres començaran el procés de ser gestionats de manera independent de l'ICS a partir de l'any vinent, segons recull en una nota El País. A més, un bon nombre d'ambulatoris de les dues províncies també acabaran sent empreses públiques. El grau d'autonomia d'aquestes empreses encara ha de ser concretat pel govern i després aprovat pel Parlament.

L'ICS és ara mateix l'empresa pública més important del Principat i aplega un total de 40.000 treballadors en plantilla.

El Departament de Salut té projectat que a la llarga, els hospitals i centres d'assistència primària catalans  disposin de número d'identificació fiscal i que el capital privat tingui accés a la seva gestió, mitjançant societats mixtes o bé participades pels mateixos professionals, que a la pràctica serien accionistes d'aquests centres.

Amb aquesta novetat, es trencaria l'actual estructura de l'ICS i cada ambulatori derivaria els pacients a determinats hospitals. Amb més autonomia també es trobaran que els resultats de la gestió hauran de ser assumits pel centre, tan si hi ha superàvit com pèrdues.

Més informació

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article