4 de cada 10 reclamacions al CEC són per transport aèri

El 37,8% presentades al Centre Europeu del Consumidor (CEC) de Catalunya són per problemes en el transport aeri. Segons la memòria 2005 de l’Agència Catalana del Consum (ACC) la denegació d’embargament, la cancel·lació i retard en vols i la pèrdua d’equipament van ser els principals motius de reclamació en relació amb el transport aeri. El CEC, Centre Europeu del Consumidor de Catalunya, depèn de l’Agència Catalana del Consum (ACC) i forma part d’una xarxa europea de centres. Des del CEC s’ofereix assessorament especialitzat en consum als ciutadans catalans i espanyols, i també als europeus que volen conèixer els seus drets com a consumidors a Catalunya o bé a l’Estat espanyol. Des de la seva creació l’any 1991, el CEC de Catalunya ofereix assessorament especialitzat en consum als ciutadans catalans i espanyols, i també als europeus que volen conèixer els seus drets com a consumidors a Catalunya o bé a l’Estat espanyol. En aquest sentit, el CEC gestiona el nombre més elevat de reclamacions transfrontereres de tota la Xarxa. Una tercera part dels litigis conclosos —concretament, el 35,24%— s’han resolt positivament. Consultes ateses pel CEC al 2005 Durant el 2005, la majoria de consultes van ser relatives al turisme i viatges. Concretament, al transport aeri i a l’allotjament. En relació amb el transport aeri, els consumidors han sol·licitat informació sobre els seus drets, principalment en els casos previstos al nou reglament CE 261/2004, que regula entre d’altres aspectes, les compensacions a passatgers en cas d’overbooking. També s’han atès consultes de consumidors preguntant sobre com reclamar i les possibles indemnitzacions que poden obtenir en cas de pèrdua d’equipatge. Les consultes relatives als allotjaments turístics es van centrar sobretot en la modificació i cancel·lació de reserves i la qualitat dels serveis prestats. En tercer lloc, les consultes més habituals ateses pel CEC durant el 2005 —el 14,2%— han estat les relatives allotjaments a temps compartit, sobretot a la revenda de setmanes en propietat. Els consumidors que s’han adreçat al CEC ho han fet en dos supòsits: en primer lloc, en casos en què els consumidors han contactat ja amb alguna empresa que els ofereix aquest tipus producte turístic o en segon lloc, consumidor que ja l’han adquirit, estan insafisfets del servei i volen revendre’l. El 9,9% de les consultes han estat per la compra o lloguer d’un automòbil. Les consultes més habituals en aquest àmbit han estat sobre els mitjans de pagament més segurs, el pagament d’impostos en el país de compra, la documentació del vehicle o la normativa sobre garanties en els diferents països de la UE. La majoria de les consultes, —el 57,7%—, provenien dels consumidors. El 16,2% procedien d’altres institucions europees d’atenció al consumidor i un 10,8% provenien d’empreses. Així mateix, la major part de les consultes han arribat al CEC per mitjà de correu electrònic —prop del 60%—, en segon lloc per via telefònica —el 20% de les consultes— i el 16,4% per correu postal. Pel que fa als països implicats —ja sigui per origen del consumidor o domicili de l’empresa—, la majoria són comunitaris. Concretament, Irlanda representa el 24,3%; Regne Unit, el 16,3%; França, el 15,7% i Itàlia, el 13,3% dels litigis transfronterers amb l’Estat espanyol atesos pel CEC.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article