Aconsellen fer aportacions al Pla de Pensions abans de la reforma

Els assessors fiscals representats pel Registre Economistes Assessors Fiscals REAF, aconsellen aportar el màxim de capital en els plans de pensions abans que sigui efectiva la reforma fiscal prevista pel 2007. D'aquesta manera s'aprofitarà els beneficis que atorguen actualment en relació a poder percebre'l en forma de capital acumulat, amb la reducció del 40% fiscalitzable, fet que desapareixerà un cop aprovada la reforma. Valentí Pich, president de Reaf, que va presentar ahir el document sobre la declaració de renda de 2005 elaborat per l'associació, va aconsellar als contribuents que no es posin nerviosos abans de prendre decisions fiscals i que esperin a coneixer la norma definitiva. Va recomanar esperar a l'aprovació del text final abans de subscriure productes d'estalvi i d'inversió o, si el contribuent té previst transmetre un bé o un dret en breu termini, que ho faci abans de 2007 per tributar un 15% i no un 18%. Destaquen també els assessors entre les novetats de la renda d'enguany, l'obligació de facilitar el NIF del promotor quan es practica una deducció per construcció d'habitatge i l'obligació del contribuent a fer constar la referència cadastral del seu pis o casa tan si és de propietat com de lloguer. El programa padre d'enguany ja incorpora un link amb la web del Cadastre per tenir accés directe als dígits que li corresponen pel seu habitatge. Font: La Vanguardia

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article