Desacceleració del preu de l'habitatge, segons el Ministeri

El Ministeri de l'Habitatge ha emès avui una valoració del preu dels habitatges en la que posa de manifest la lleu frenada en el preu dels pisos. En els darrers 12 mesos l'increment de l'índex general de preus ha estat de l'11,8%. Destaca, segons el Ministeri, l'increment del nombre d'habitatges protegits iniciats al llarg de 2005, un 13'5% més que l'any anterior, un total de 79.191. En la valoració es recorda que a finals del primer trimestre de 2004, els preus van creixer un 18'4% i, en dos anys, el creixement dels preus s'ha reduït en 6'4 punt. Per la seva banda, el preu de l'habitatge lliure ha crescut un 3'5% en el darrer trimestre, dada que no mostra massa variació si tenim en compte l'increment interanual és d'un 12%. Els augments més significatius s'han donat en els preus dels pisos d'Aragó (15'9%), Galicia (14'2%) i País Valencià (14'1%). El preu mitja de l'habitatge lliure a l'Estat és de 1.887,6 euros/m² i el protegit és de 971 euros/m². Per primera vegada s'inclou en l'estadística ministerial la variació en el preu del sòl urbà. En el darrer trimestre de 2005, el preu del sòl urbà es va situar en 267,3 euros metre quadrat, un 8,1% més que el mateix periode de 2004. Destaca la nota que durant el 2004, sis províncies van concentrar el 46,3% de la superfície de sòl transmesa per transaccions. Encapçala la llista Barcelona, amb un 10,7%, Madrid, 8,1%, Girona, 6,6%, seguit de Valencia, 4,6%. L'informe també indica la tendència a la concentració de la superfície transmesa en municipis de menys població, un 27% es concentra en pobles d'entre 1.000 i 5.000 habitants.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article