El que consumeixen els electrodomèstics en stan by

Les llars tenen una mitjana de 12 aparells elèctrics que, o bé estan en funcionament o bé tenen un punt de llum vermell encès que ens indica que estan en posició stan by. Un dels darrers estudis ambientals fets públics al Regne Unit segons BBCnews, assegura que la despesa energètica anual generada per aquest concepte equival a 7 Twh i les emissions a l'atmosfera resultants són del voltant de 800.000 tones de carboni, només al Regne Unit. Davant de l'increment de consum elèctric el govern britànic projecta estimular l'estalvi d'energia i per això insta als ciutadans a fer una autoanàlisi sobre quins són els seus hàbits de consum. S'estima que l'any 2020 hi haurà 74 milions de televisors al Regne Unit, una xifra superior al nombre de ciutadans previstos, per això es considera important modificar determinats hàbits per estalviar consum. Els aparells que estan en situació d'stan by, ben al contrari del que pensa la majoria, continuen consumint energia i la pregunta és: són realment necessaris els dispositius dels aparells perquè restin ens situació d'espera? Quan anem a dormir o sortim de casa cal deixar l'aparell connectat? Davant d'unes xifres de despesa energètica tan evidents, no hauria d'existir unicament un dispositiu per activar i desactivar? El càlcul de les emissions de CO2 que resulten del consum d'aparells que no es desconnecten habitualment, per mandra o per desconeixement, equival a la despesa energètica de 1'4 milions de vols de llarg recorregut, entre Glasgow i Nova York, anar i tornar.... Es tractaria doncs de treballar per modificar el disseny de la majoria d'aquests aparells eliminant la possibilitat de deixar-lo en stan by o, com a molt, que al cap d'uns 10 minuts en aquesta situació s'apaguessin automàticament. Algunes de les emissions anuals estimades per consum en stan by de diferents aparells elèctrics de la llar: -Els equips de música - 1,600,000 tones -Els vídeos - 960,000 tones -Les televisions - 480,000 tones -Les cónsoles - 390,000 tones -Els DVD - 100,000 tones Ara, el principal escull a superar són els fabricants ja que, la majoria són de països asiàtics que fabriquen en sèrie i de manera no exclusiva per cada país. Si cal fer modificacions en el disseny d'aquest tipus, ben segur que els preus no seran tan econòmics.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article