Falta connexió entre la universitat i el món laboral

Un estudi publicat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) basat en dades recopilades al llarg de 2004, assenyala que, a pesar de casos puntuals de professorat compromés, falta vinculació de les universitats amb la realitat social i la demanda emergent del mercat laboral. Entre d'altres puntualitzacíons, els comitès d'experts, assenyalen el fet que les universitats utilitzin les enquestes de titulats per valorar el nivell d'acceptació laboral dels seus estudiants, però en canvi no s'acompanyi amb un intercanvi amb la realitat del mercat laboral. El domini dels idiomes, la formació oral o el treball en equip són algunes de les denominades competències transversals que tenen més mancances. L'informe recomana l'extensió d'estratègies d'avaluació com la tesina, el projecte final de carrera i l'anomenat practicum, especialment aquest darrer com a model per adquirir coneixements a través de l'experiència laboral. Més informació: El Periodico

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article