Un 23,6% de catalans fuma diàriament

Amb motiu de la celebració demà dia 31 de maig del dia internacional sense fum, el departament de Salut ha fet públiques un seguit de dades relacionades amb els hàbits de tabaquisme dels catalans. Destaca que ara hi ha uns 250.000 fumadors menys que fa 4 anys. L'any 2002 es declarava fumadora un 32,1 per cent de la població, aquesta dada s'ha reduït a un 27,9 per cent durant el 2006, d'aquésts un 4,3 per cent confessa fumar només de manera ocasional. L'estudi ESCA 2006 ha fet públiques unes dades preliminars que indiquen la tendència de la població catalana a l'abandonament de l'hàbit de fumar. Aquest fet és degut al creixent nombre d'ex-fumadors i, també, a una disminució dels joves que s'inicien en l'hàbit. Un total de 450.000 visites anuals a l'atenció primària són com a conseqüència de l'hàbit de fumar dels usuaris de la sanitat pública i una de cada cinc morts que es produeixen a Catalunya són a causa del tabaquisme, tot i així, Salut recorda que el tabac és la principal causa evitable de mortalitat i malaltia. Des que la Llei antitabac ha entrat en vigor, s'ha notat una marcada disminució de la concentració de nicotina en la saliva dels treballadors de restaurants on no es permet fumar, en l'àmbit del món laboral privat i universitats. La situació ha evolucionat poc en els locals on encara s'hi pot fumar i, fins i tot, ha augmentat en les discos/pubs un 21% el nivell de concentració.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article