Saturació urbanística i alts nivells de polució en l'informe ambiental català

La urbanització del territori català ha crescut sis vegades més que la població en els darrers deu anys. La Vanguardia comença així el resum de l'informe presentat pel Departament de Medi Ambient. L'estudi destaca també que la meitat dels controls sobrepassen el límit de polució per partícula, fet que ha impulsat al govern a tirar endavant un pla de descontaminació de l'àrea metropolitana i, com a tercer gran problema ambiental a casa nostra, destaca l'augment de la contaminació de les aigües per purins. La urbanització ha crescut un 31% entre 1992 i 2002, en detriment de l'espai destinat a conreus, zones que eren planes fèrtils, la majoria arran de costa que, per tradició s'havien destinat a la producció agrària. Ara, la síndrome de saturació a la franja més propera al mar fa que la pressió urbanística es desplaci cap a l'interior. Una extensió de la zona urbanitzada que, al seu temps, impermeabilitza més sòl i minva la capacitat d'absorció de l'aigua de pluja, de manera irreversible. La resta d'aigües subterrànies també pateixen l'assetjament dels purins. El 25% dels aqüífers analitzats sobrepassen els límits establerts per l'OMS quan perfila el que s'entén per aigua potable. A l'altra costat de la balança, destaca l'augment del nombre de depuradores (multiplicat per cinc) i l'increment futur del 30% del territori protegit pel pla d'espais d'interés natural. Fórum Ambiental ha elaborat l'informe, que alerta del creixement actual de les emissions a Catalunya, incomplatible amb kioto, i l'acceleració del consum elèctric a casa nostra que ha crescut el doble que la mitjana europea.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article