Espanya és l'estat europeu amb menys inversió socialment responsable

L'Observatori de les Finances Ètiques constata en un estudi que l'estat espanyol és el que menys inversió dedica als Fons d'Inversió Socialment Responsables si el comparem amb la resta d'estats comunitaris. A pesar de la dada, en els últims anys es nota una certa tendència entre la banca convencional a buscar els anomenats fons ISR.

L'estudi planteja les contradiccions entre el que proclamen les empreses que més inversió reben per part dels fons ISR i el que denuncien altres entitats. De 10 entitats espanyoles analitzades com a mínim 9 tenen filials a paradisos fiscals. Nestlé, Shell o Novartis estan entre les empreses europees que reben més inversió, companyies que, d'altra banda han estat objecte de polèmica per activitats poc responsables en aspectes mediambientals o socials. En canvi, l'estudi conclou que l'economia social no està rebent fons d'inversió ISR, a pesar que existeix un marc legal per a invertir en fons no cotitzats.

Actualment Espanya és el país europeu amb menys capital invertit en Fons d'Inversió Socialment Responsables. Tot i així, en els darrers anys, la banca convencional ha començat a oferir productes d’inversió que, amb rendibilitats similars als productes tradicionals, cerquen la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu en les polítiques d’inversió. Són els anomenats Fons d’Inversió Socialment Responsable o ISR. L'estudi considera significatiu que l’any 2007 el govern espanyol es plantegés invertir el 10% del Fons de Reserva de la Seguretat Social, en fons que complissin aquests criteris.

La recerca de l'Observatori remarca contradiccions importants entre el que proclamen les empreses que més inversió reben per part dels fons ISR, i el que denuncien altres entitats. El mateix que ja s’havia demostrat als Estats Units i al Regne Unit, diu, és també cert a l’estat espanyol: els actius que inverteixen en aquests fons no difereixen massa dels fons convencionals. Així, de les 10 entitats espanyoles analitzades com a mínim 9 tenen filials a paradisos fiscals, i 3 de les 4 entitats financeres (entre elles el BBVA i el Banco Santander) tenen relacions confirmades amb la indústria militar y projectes energètics que han generat un gran enrenou mediàtic a l’Amèrica Llatina. Entre les empreses europees que més inversió reben trobem empreses com Nestlé, Shell o Novartis que han estat objecte de nombroses campanyes de denúncia.

L'economia social no rep fons d'inversió ISR

La proximitat conceptual entre les finances ètiques i les inversions socialment responsables és evident, però l’estudi conclou que l’economia social (també anomenada tercer sector) no esta rebent inversions dels fons d’inversió socialment responsables. Tot i que l’entorn legal ofereix la possibilitat d’invertir en actius no cotitzats, no hi ha constància que cap dels fons d'inversió ISR comercialitzats a Espanya hagi realitzat inversions a entitats de l'economia social.

Al llarg dels anys, els inversors han anat augmentant la complexitat de les seves estratègies per alinear els seus objectius financers, amb els seus principis ètics, socials i mediambientals. Si en un inici es limitaven a aplicar criteris excloents (deixant fora sectors com l'armament o l'alcohol) en l’actualitat hi ha fons que discriminen positivament empreses amb les “millors” polítiques socials, mediambientals i bon govern corporatiu.

Per valorar aquests aspectes han sorgit agències especialitzades de rating que han desenvolupat metodologies de valoració pròpies. També existeixen diversos índex borsaris especialitzats com el Dow Jones Sustainability Index, o el FTSE4Good que inclouen empreses qualificades de sostenibles i socialment responsables.
L'escassa regulació del sector, la vaguetat dels estàndards dels informes de responsabilitat social de les empreses i la manca de transparència en els criteris utilitzats per les empreses de rating i els índexs borsaris, són els principals factors que expliquen les contradiccions identificades a l'estudi.

Estudi "Anàlisi qualitativa dels Fons d'Inversió Socialment Responsables comercialitzats a Espanya"

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article