Màxim històric en l'endeutament hipotecari familiar

L'endeutament al que s'han compromès les famílies d'arreu de l'Estat per a poder fer front a l'adquisició d'un habitatge ha arribat el mes de març a la xifra històrica de 499.241 milions d'euros -quasi mig bilió- el que representa un increment del 24,4% en la taxa interanual, segons dades del Banc d'Espanya. Aquesta dada confirma els alts nivells d'endeutament amb els que s'ha tancat el primer trimestre de 2006 degut, al constant augment del preu dels immobles i el creixement de l'import dels crèdits hipotecaris. Així, el preu de l'habitatge lliure ha arribat durant el primer trimestre del 2006 a 1.887,6 euros per metre quadrat de mitjana, el que suposa un increment del 12% respecte al març del 2005. A més, la mitjana de l'import dels crèdits hipotecaris concedits sobre habitatges es va situar el febrer -darrer mes del que es disposen dades-, en 134.612 euros, el que significa un creixement de l'11,7% respecte al mateix mes de l'any anterior. Tots dos factors explicarien, segons els experts, el creixement del crèdit que les famílies han de destinar a l'adquisició de l'habitatge. A tot això cal sumar-hi la puja sostinguda de l'euribor, l'indicador més emprat per a determinar els interessos d'una hipoteca. A l'abril es va fixar un nivell de 3,221%, el més alt des de setembre de 2002.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article