Indústria prepara un 'pla renove' pels electrodomèstics

El Ministeri d'Indústria ha presentat un seguit de mesures per tal de millorar l'eficiència energètica en el conjunt de l'Estat. El compliment dels objectius d'aquest pla que es presenta representaria l'estalvi d'un 20% de les importacions de petroli i deixar d'abocar a l'atmosfera al voltant de 32'5 milions de tones de CO2. La gestió del fons es farà a través de l'IDAE i de les Comunitats Autònomes. El Pla RENOVE d'electrodomèstics pretén substituir dos milions d'aparells per d'altres de més eficiència energètica (classe A), fet que suposaria l'estalvi equivalent al consum elèctric de 150.000 llars. Els usuaris percebran una mitjana de 50 euros per electrodomèstic destinat a reciclar. El Pla de Acció 2005-2007 de l'estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica ha identificat un total de 22 mesures prioritàries que integren pautes de comportament en els usuaris i les administracions per l'estalvi energètic.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article