L'habitatge protegit lluny de satisfer les necessitats

La construcció d'habitatges protegits no passa per un dels millors moments, degut en gran part, a que la demanda immobiliària no decreix i això fa que els constructors optin per construir a preu lliure. Així, segons les dades del Banc d'Espanya, únicament l'11,1% dels 715.000 habitatges que es van acabar arreu de l'Estat tenien alguna mena de protecció dels poders públics, segons destaca El Confidencial. Aquest percentatge suposa un augment d'un punt respecte l'any anterior, però encara és inferior a l'11'5% de mitjana que va assolir l'any 2004. Els baixos nivells de construcció d'HPO dels darrers anys no significa però que s'hagi reduït el nombre d'habitatges d'aquest sector, el que passa, segons els experts, és que el ritme de construcció d'habitatge lliure segueix irrefrenable. El portal assegura que segons les dades del Ministeri d'Economia -que remarca que no coincideixen amb les del Banc d'Espanya- l'any passat el nombre d'habitatges protegits acabats van ser 62.204, prop de 7.000 més que al 2004, quasi 17.000 més que al 2003 o 25.000 més que al 2002. Però les dades també assenyalen que s'està lluny encara d'assolir els nivells de construcció d'HPO dels anys 1997 i 2000 en què es van construir 70.000 nous habitatges de protecció oficial arreu de l'Estat.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article