Retirats tres models de cadiretes infantils d'automòbil

L’Agència Catalana del Consum (ACC) retira del mercat per insegurs tres models de cadiretes infantils d’automòbil. Aquesta actuació s’ha dut a terme en el marc d’un control de mercat dels sistemes de retenció infantil (SRI) que es comercialitzen a Catalunya. Fruit d’aquesta actuació, l’ACC ha detectat que tres models de cadiretes presenten greus incompliments en matèria de seguretat, ja sigui perquè no garanteixen la total protecció del nen o perquè l’infant es pot afluixar el cinturó de subjecció amb extrema facilitat. L’Agència ha immobilitzat, de moment, un total de 64 unitats d’aquestes tres models, localitzades a establiments de la província de Barcelona. Els models retirats són: 1.- TeamTex, Safety model Opper F-4 UNO; 2.- Renolux, model Orcade, Rehausser Optimal 3.- Windplast, model Funny Enric Aloy, Director de l'ACC, ha recordat que “a tots el cotxes hi pot haver una cadireta. Amb la seguretat dels nens no s’hi juga i per això recomanen a tots els consumidors que hagin adquirit algun d’aquest tres models, que els retornin a la botiga i que els canviïn per un altre”. Els sistemes de retenció infantil (SRI) s’han d’ajustar a la normativa vigent que obliga a portar els menors de 12 anys —llevat que tinguin una alçada superior als 150 cms.— amb un sistema específic de seguretat quan viatgen en automòbil. Aquests tres models —que pertanyen a marques fabricades fora de Catalunya—presenten irregularitats molt greus relatives a la seguretat dels infants. D’una banda, no garanteixen la total protecció del nen davant de qualsevol situació, segons proves dinàmiques realitzades de xoc frontal, lateral, desacceleració... I d’una altra, l’infant es pot afluixar la subjecció amb extrema facilitat. Així mateix, aquests tres models evidencien incompliments greus pel que fa als requisits d’informació. Concretament, les instruccions d’ús presenten nombroses irregularitats, mancances i imprecisions rellevants, com el fet de no indicar el grup al qual pertany l’article, no incloure dibuixos clars de la instal·lació del sistema, aportar les instruccions en llengua no oficial o no incloure el tipus de cinturó de seguretat que cal utilitzar. D’altra banda, l’ACC ha tramitat l’alerta corresponent amb relació a aquests tres models de cadiretes infantils, d’acord amb els procediments establerts pel Sistema d’intervenció ràpid d’informació (SIRI). Per mitjà d’aquest sistema, quan una administració de qualsevol país de la Unió europea detecta en el seu mercat un producte que pot resultar perillós per a la seguretat dels consumidors, transmet la informació corresponent a la resta de països perquè adoptin les mesures pertinents. Consells al consumidors en la compra de cadiretes infantils 1.- Escollir el tipus de cadira adequat en tot moment a l’alçada i al pes del nen i fer cas de les recomanacions dels fabricants i dels establiments o adquirir aquestes en establiments especialitzats on ens puguin donar totes les explicacions pertinents i poden solucionar tots els dubtes. 2.- Comprovar l’existència de l’etiqueta d’homologació que en tot cas haurà de contenir: categoria, grup, la lletra E amb un número relatiu al país que ha dut a terme l’homologació, el número de l’homologació i el número de sèrie del producte. També pot aparèixer la marca. 3.- Comprovar que s’adjuntin les instruccions del producte i instal·lació, que aquestes estiguin en idioma oficial i que apareguin figures o explicacions suficientment clares sobre la instal·lació (una cadira no serà segura si no conté unes explicacions que permetin al consumidor una correcta instal·lació). 4.- Com que es tracta d’una qüestió de seguretat, i més concretament de seguretat infantil, es recomana a tots els consumidors que s’informin amb detall de l’oferta existent al mercat i que desconfiïn de productes amb preus excessivament baixos.

No hi ha cap comentari

Comenta aquest article